Tavshed om stress kan koste jobbet

Din nye arbejdsgiver har ret til at annullere din ansættelse, hvis du under jobsamtalen fortier, at du har været langtidssygemeldt i dit tidligere job.

Også selvom sygemeldingen ikke har betydning for, hvordan du forventes at klare det nye job.

Det viser en afgørelse fra Vestre Landsret.

HK, der har ført sagen for en kvindelig kontoransat, er rystet over afgørelsen.

- Det står i loven, at man kun skal underrette om sygdom, hvis det forventes at have en fremadrettet betydning for ens arbejde, og det var ikke forventningen i dette tilfælde. Derfor er afgørelsen helt skæv, siger Jeanette Hahnemann, som er jurist i HK, til Newspaq.

Sagen handler om en kvindelig medarbejder, der blev ansat som lønkonsulent på et jysk sygehus i sommeren 2010.

Kort før, hun skulle starte på jobbet, annullerede regionen ansættelsen, fordi medarbejderen ikke forud for ansættelsen havde oplyst, at hendes hidtidige stilling som personalekonsulent ved et af regionens andre sygehuse var opsagt af regionen.

Medarbejderen oplyste heller ikke, at hun havde været fuldtidssygemeldt siden november 2009 - og altså var fuldtidssygemeldt, da jobsamtalen fandt sted.

Vestre Landsret fandt, at medarbejderen skulle have fortalt sin nye arbejdsgiver om sin sygdom, når den havde medført en så langvarig sygeperiode, der tilmed ikke var afsluttet ved ansættelsessamtalen.

I HK er man uforstående over for dommen.

- Årsagen til medarbejderens sygdom var stress som følge af et dårligt forhold til chefen. Når man søger et nyt job, går man ikke ud fra, at der vil være en lige så stor arbejdsbyrde og en ligeså dårlig leder som det første sted. Derfor oplyste hun ikke om sygdommen, siger Jeanette Hahnemann.

HK har nu søgt procesbevilligsnævnet om at få sagen tredjebehandlet i Højesteret.

Retten skal tage stilling til, hvordan helbredsoplysningslovens ord om, at lønmodtageren af egen drift skal fortælle om sygdom, når "sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed i det pågældende arbejde", skal fortolkes.

- Vi vil også gerne have Højesteret til at tage stilling til, om stress er en sygdom. Der står i loven, at man skal oplyse om sygdom, men alle siger, at stress ikke er en sygdom. At det er en tilstand, siger Jeanette Hahnemann.

Også i hovedorganisationen FTF, der organiserer 450.000 lønmodtagere, finder man dommen fra Vestre Landsret for "vidtgående".

- Vi mener, at det er vidtgående, at man som medarbejder skal oplyse på samtaletidspunkter, at man er sygemeldt, hvis man ikke mener, at det vil få konsekvenser for den nye arbejdsgiver. Der er nærliggende risiko for, at man så ikke får jobbet, og så er man jo gidsel, siger Kia Dollerschell, advokat i FTF, til Newspaq.

 

Dagens Gossip