Thorning: Angreb skal ikke vælte Assad

Hvis Danmark som ventet støtter et amerikansk-ledet angreb på det syriske regime, handler det således primært om at markere, at giftgasangreb på civile ikke skal gå ustraffede hen.

»Jeg tror, at vi alle tænker hvilke scenarier, der kan ske efter en intervention. Men jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i, at en eventuel intervention ikke handler om, at man skal have et regimeskifte. Det handler heller ikke om soldater på jorden. Det handler dybest set om at markere, at vi ikke vil lade passere, at man bruger giftgasser mod sin egen befolkning,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Efter at have åbnet en havvindmøllepark ved Anholt flyver hun senere onsdag til Stockholm for at deltage i en arbejdsmiddag med sine nordiske statsministerkolleger og USAs præsident, Barack Obama. Den officielle dagsorden byder blandt andet på klimapolitik, grøn energi og international vækst, men den ophedede situation i Syrien ventes at blive det altoverskyggende emne under middagen i den svenske regeringsbygning Rosenbad.

Selv om Thorning afviser at konkretisere, hvordan Danmark agter at støtte en militær aktion, oplyser flere centrale kilder til Berlingske, at USA formentlig ikke vil bede Danmark om at bidrage militært til et straffeangreb mod Assad. Nu og her tyder alt på, at Danmark vil nøjes med at støtte sine allierede verbalt.

»Vi er ikke blevet bedt om at bidrage militært og skal altså ikke sende danskere af sted,« siger Helle Thorning-Schmidt inden mødet med Obama.

I sidste uge åbnede hun for dansk støtte til et angreb på det syriske styre, selv om der ikke foreligger et mandat fra FNs Sikkerhedsråd, som den internationale folkeret ellers foreskriver. Hun kalder regeringens kursskifte for »en af de svære beslutninger«, hun har skullet træffe som politiker og ser ingen nemme løsninger på konflikten. Heller ikke for de civile i Syrien.

»Der er ikke nogen gode svar, hvor vi får garanteret, at civile liv ikke går tabt. Der er ikke nogen svar, hvor vi kan garantere, hvad de næste skaktræk bliver fra nogen af de involverede parter,« siger hun.

Men hvad er målet med en sådan aktion?

»Jeg tror ikke, at der nogen, der på nuværende tidspunkt kan definere det mål, der er, al den stund at det stadig diskuteres – særligt i USA, som er dem, vi forventer, primært skal stå for en intervention. Så det vil jeg ikke gøre mig klog på.«

Hvad gør du dig af overvejelser om, hvilke politiske konsekvenser et angreb vil få i Syrien?

»Det kan få mange konsekvenser. Det er også derfor, at det er en vanskelig sag, for det har selvfølgelig konsekvenser at gøre noget, men det har også konsekvenser ikke at gøre noget. En af konsekvenserne ved ikke at gøre noget er, at der kommer et nyt giftgasangreb mod befolkningen i Syrien foranstaltet af deres egen leder.«

Hvad er den største risiko ved et angreb på det syriske styre i dine øjne?

»Jeg vil ikke gå nærmere ind i det, for der er risici ved begge scenarier.«

Jeg tænker på, om en militær aktion ikke kan skabe nye problemer i Mellemøsten, en modreaktion fra Iran eller nye konflikter?

»Der er utroligt mange udfordringer ved at intervenere, men der er også utroligt mange udfordringer ved at lade være. Det vil være klart det nemmeste at lade være. Vi har ikke nogen beslutning fra FNs Sikkerhedsråd. Sikkerhedsrådet har ikke magtet at træffe den her beslutning.«

Du var ude med regeringens melding, inden dokumentationen om giftgasangrebet blev fremlagt. Hvorfor kom du med så klar politisk støtte til planen uden at have set dokumentationen?

»Jeg har tillid til vores nærmeste allierede. Også under de samtaler, jeg selv havde i de dage, fik vi et godt indtryk af, at man havde klare indicier på, at det var Assad selv, som havde brugt giftgas mod sin egen befolkning. De kom fra vores tætteste allierede, og det var det, jeg byggede min holdning på.«

Så du havde oplysninger om efterretningerne, den morgen du ændrede Danmarks linje på TV?

»Jeg havde de oplysninger, som almenheden havde. Senere på dagen talte jeg også med både Francois Hollande og David Cameron.«

Så du havde ikke set dokumentationen inden?

«Nej, det havde jeg ikke.«

Var det så ikke lidt tidligt at gå ud?

»Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det var det helt rigtige at gøre.«

 

Dagens Gossip