Thorning vinder grundlovssag om EU-traktat

Regeringen brød ikke grundloven, da Folketinget godkendte Lissabon-traktaten uden at sende den til folkeafstemning.

34 danskere havde indstævnet statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) for at bryde grundlovens paragraf 20.

Men de tabte, og Højesteret stadfæster dermed Østre Landsrets enstemmige dom. Højesterets afgørelse er også enstemmig.

Højesteret finder ikke, at Danmark med Lissabon-traktaten overlader yderligere suverænitet til EU, som kan udstede retsakter med direkte virkning for danske borgere.

Folketinget vedtog Lissabon-traktaten ved almindeligt flertal. Højesteret finder det ikke nødvendigt at anvende grundlovens paragraf 20, så Lissabon-traktaten skulle være vedtaget med fem sjettedeles flertal eller ved en folkeafstemning.

Paragraf 20 skal ifølge Højesteret kun anvendes, når EU's organisation grundlæggende ændres.

Det gælder ikke, som sagsøgerne mente, når EU med Lissabon-traktaten vedtager flere afgørelser med enstemmighed, siger Højesteret.

EU er fortsat en organisation bestående af selvstændige, gensidigt forpligtende stater, der fungerer på basis af overladte beføjelser fra de enkelte medlemslande, konkluderer højesteretsdommen.

Bag dommen står 11 højesteretsdommere med Højesterets præsident, Børge Dahl, i spidsen, og som oplæste dommen.

Hertil kommer Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Mikael Rekling, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen og Kurt Rasmussen.

Det er usædvanligt, at 11 højesteretsdommere står bag en dom. Det skete også i 1998, da Højesteret enstemmigt frifandt daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) for grundlovsbrud ved Maastricht-traktaten.

Sagsøgerne anlagde i 2008 grundlovssagen om Lissabon-traktaten mod daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). I 2009 afviste Østre Landsret dem, da sagsøgerne savnede retlig interesse i resultatet.

I januar 2011 tillod Højesteret imidlertid sagsøgerne at føre grundlovssagen, som 20. februar 2013 frifandt statsminister Helle Thorning-Schmidt.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip