Thulesen Dahl til kamp for fællesskabet

For Danmark er et dejligt land, hvor et stærkt fællesskab skaber tryghed, men ifølge DF-formanden er fællesskabet under pres. Derfor brugte han sin tale ved partiets årsmøde, der finder sted i Herning i denne weekend, til at lancere en kamp for sammenhængskraften - og mod de kræfter, der eroderer den.

»Danskerne er lykkelige, men de er bekymret for det nære, for velfærden. På Dansk Folkepartis sommertogt med skibet Halmø hørte jeg mange beretninger om omsorgssvigt,« sagde Thulesen Dahl fra talerstolen, hvor han udpegede regeringen som den skyldige.

»Regeringen er i færd med at nedbryde den tillid mellem borgere og myndigheder, som der skal være i et velfærdssamfund, hvor borgerne accepterer at betale en høj skat. Den tillid er skrøbelig, og den sættes over styr af regeringens såkaldte »nødvendige politik« og dens evindelige fejlvurderinger af dansk økonomi. Og når tilliden først er brudt, er den svær at genetablere,« lød det fra formanden.

Sammenhængskraften udfordres i Thulesen Dahls øjne blandt andet af den mekanisering af ældreplejen, som bliver indført i disse år. DFs lokale kræfter skal kæmpe mod »Vestagers robotstøvsugere«, som han udtrykte det, ligesom DF på landsplan vil fastholde kampen for genindførelse af kontrol ved grænserne.

»Noget af det mest utrygge, man kan opleve, er at komme hjem til et gennemrodet hus. Vi har set en stærk stigning i antallet af indbrud, siden vi indtrådte i Schengen-samarbejdet, og vi bliver nødt til at få grænsekontrollen tilbage. Det er noget af det første, vi vil gøre, når vi igen sidder tæt på førerpinden,« sagde Thulesen Dahl.

Schengen er som bekendt et produkt af EU, men ifølge DF-formanden er det langt fra det eneste område, hvor EU undergraver den danske sammenhængskraft. Ikke kun kriminelle strømmer ind over de danske grænser. Østeuropæiske håndværkere tager samme tur, og den trafik skal bremses.

»Man kan kun undervurdere, hvor skadeligt det er for sammenhængskraften, at så mange løntrykkere kommer til Danmark. Hvad er det storslåede i at skabe beskæftigelse, hvis jobbene går til østeuropæere? Det er socialt skævt og dårligt for dansk økonomi,« sagde Kristian Thulesen Dahl til forsamlingens begejstring.

Den sidste skurk i fortællingen om den svækkede sammenhængskraft er asylsystemet. Flere end 4.000 flygtninge har søgt asyl i Danmark i 2013, markant flere end i årene før regeringsskiftet i 2011. Derfor vil Dansk Folkeparti rulle den nye regerings ændringer i asylpolitikken tilbage.

»Nu ser vi tydeligt, hvilken indflydelse Dansk Folkeparti havde på den tidligere regering. Vi er på vej tilbage til det mønster, vi så i 1990erne, og der er undergravende for sammenhængskraften. Asyludgifterne forventes at ligge på 1,5 milliarder kroner i 2013, og det er penge, som skal tages fra velfærden i kommuner og regioner,« konstaterede Dansk Folkepartis formand.

 

Dagens Gossip