Thy skal have en kunstig ø

Thy kan næste år få en ny ø på 60.000 kvadratmeter. I følge Ingeniøren skal øen skyde op i Flade Sø.

Årsagen til, at kvælstofmængden i vandløb skal nedbringes. Flade Sø skal indgå som motor til at nedbringe kvælstofmængden i Hvidbjerg Å-området, der i dag ligger på godt 300 ton årligt. En del af det kvælstof løber ud i Limfjorden.

Den kunstige ø vil holde vandet længere i Flade Sø, hvilket giver tid til, at en større del af kvælstoffet kan omsættes.

Naturstyrelsen oplyser, at udledningen af kvælstof kan reduceres med 80 ton om året ved at holde vandet længere i Flade Sø.

Den kunstige ø er indtil nu kun i den indledende fase og der er afsat et budget på 10-15 millioner kroner til at realisere ø-projektet. Hvis Naturerhvervsstyrelsen vil skyde 15 millioner kroner i projektet, vil øen stå klar i starten af 2014.

 

Dagens Gossip