Tidligere SF-gruppeformand er død

SF's tidligere gruppeformand Ebba Strange er død, 83 år gammel, oplyser SF.

Ebba Strange døde mandag, og hun var frisk og politisk aktiv til det sidste. Blandt andet var Ebba Strange med på stillerlisten for den nye SF-formand Annette Vilhelmsen ved formandsvalget i oktober.

Ebba Strange blev medlem af Folketinget efter jordskredsvalget i 1973 og sad derefter i Folketinget uafbrudt indtil 1994

I Folketinget blev områder som ligestilling, retspolitik, uddannelse, social- og indvandrerpolitik hendes mærkesager. Hun var også i en periode medlem af tingets præsidium.

Hovedparten af hendes politiske energi blev beslaglagt af hvervet som gruppeformand, som hun fik tildelt i 1977 - i øvrigt som tingets første kvinde på en sådan post.

I 1991 trak Ebba Strange sig tilbage som gruppeformand, og ved valget i 1994 forlod hun Folketinget. Samtidig trak hun sig ud af SF's hovedbestyrelse og forretningsudvalg, hvor hun havde haft sæde i mange år. Hun var kun 65 og ved godt helbred - men mente simpelt hen, at der nu skulle yngre kræfter til.

Ebba Strange var student fra Tønder og blev senere småbørnspædagog og underviser ved pædagog- og læreruddannelser. Da hun kom i Folketinget, havde hun således længe været et kendt og respekteret navn i socialpædagogiske kredse.

Fra de ganske unge år havde Ebba Strange sammenknyttet sine faglige interesser med et politisk engagement. Allerede i gymnasieårene meldte hun sig under den røde fane som kommunist - måske lidt i protest mod den borgerlige grundholdning, der prægede barndomshjemmet i Sønderjylland.

Men i det lange løb kunne hun ikke forlige sig med den kommunistiske autoritetstro, hun tog afstand fra Sovjets nedkæmpelse af den ungarske opstand i 1956, og da Aksel Larsen i 1959 stiftede Socialistisk Folkeparti, fulgte hun ham ind i det nye parti.

Efter sit farvel til Folketinget vendte hun tilbage til udgangspunktet i grænselandet som medlem af Udvalget vedrørende danske kulturelle Anliggender i Sydslesvig. Udvalget administrerer de pengemidler, som den danske stat yder til danskheden syd for grænsen, og Ebba Strange sad i udvalget til 2002.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip