Tillykke med de 540 år: Nikolaus Kopernikus fejret på Google

Google markerer løbende runde fødselsdage tilbage i historien, og i dag er turen kommet til de polske læge og astronom Nicolaus Kopernikus.

Han blev født den 19. februar 1473, og han ville altså i dag være fyldt 540 år.

Nikolaus Kopernikus blev mest kendt for sine observationer af planeternes baner.

En viden han brugte til, at fastlægge månederne og årene mere præcise med.

Et arbejde, der i virkeligheden startede i 1514, hvor paven bad en række eksperter mere præcist fastlægge hvornår påsken falder.

"På den tid hældede de fleste lærde til Ptolemæus' model af universet med en ubevægelig, central Jord, hvor alle himmellegemer var fastholdt af gennemsigtige (dvs. usynlige), roterende kugleskaller. Med nogle "tillempninger" (visse kugleskallers centre måtte forskydes lidt i forhold til Jordens centrum, samt "ekstra" cirkelbevægelser) passer denne model nogenlunde til hvad man kunne observere dengang. Jordens centrale placering var dikteret af traditionelle, religiøst forbundne opfattelser.

Kopernikus kunne imidlertid under henvisning til sine observationer påvise, at en mængde problemer og unøjagtigheder ved Ptolemæus' model kunne løses ved at sidestille Jorden med de øvrige planeter og anbringe den på sin egen "kugleskal" (eller mere præcist: cirkelbane) omkring Solen, som nu overtog hidtidige Jordens rolle som "verdens centrum". Omkring samtidig med den pavelige opfordring, udarbejder Kopernikus et dokument, Commentariolus ("Den lille kommentar"), hvori han argumenterer for sit heliocentriske verdenssystem, med (tilsyneladende) stillestående fiksstjerner alleryderst. Kilde: Wikipedia."

Hans teorier vakte ikke overraskende stor modstand, og dokumentet blev faktisk forbudt. Senere viste det sig, at han langt hen af vejen havde ret.

 

Dagens Gossip