Tønder Kommune puster liv i landdistrikterne

Målet med projektet var at forbedre samarbejde og kommunikation på tværs af forvaltninger og lokalsamfund, at synliggøre lokalsamfundenes kvaliteter for omverdenen, en aktiv borgerinddragelse samt etablering af nye samarbejder og landdistriktsprojekter.

Grundigt forarbejde
I løbet af projektets 12 måneder har Tønder Kommune iværksat en række aktiviteter for at fremme samarbejdet mellem diverse aktører inden for landdistriktsområdet. I lokalsamfundene har man lavet interviews, feltarbejde, workshops og realiseret projektidéer. Og kommunen har interviewet nøglepersoner samt involveret medarbejdere, fagchefer, direktører og politikere i diverse arbejdsgrupper for at sikre gennemførelse af idéer og styrke det tværgående samarbejde. Dette har blandt andet resulteret i projektet ”Nyt Liv i Gamle Skoler”, hvor Nørre Løgum deltager i Realdanias konkurrence ”Stedet Tæller” med idéen om at omdanne den nedlagte skole til et indendørs legeland.

Rapport samler erfaringer
Derudover har man fået rystet frivillige, politikere og embedsmænd godt sammen på busturen Tour De Tønder, hvor ildsjælene fik mulighed for at vise deres lokalsamfund frem.

Rapporten samler erfaringer fra projektet til inspiration for kommunens borgere, politikere og ansatte samt eksterne interessenter, der beskæftiger sig med landdistriktsområdet. Den giver desuden en række anbefalinger til, hvordan lokalsamfundene, kommunen, regionen, staten og EU kan understøtte en positiv landdistriktsudvikling. I den forbindelse lægges der vægt på strategisk markedsføring, tværgående samarbejde, øget fokus på erhvervslivet samt ændringer på det politiske og administrative plan.

 

Dagens Gossip