Troels Lund står »klart svækket« efter Peter Lofts vidneudsagn

»Jeg har holdt ministeren orienteret under hele forløbet«, fortalte Peter Loft, der er et absolut kronvidne for kommissionen, som undersøger, om Skatteministeriets top forsøgte at blande sig uretmæssigt i Skat Københavns behandling af daværende oppositionsleder, Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mand, Stephen Kinnocks private skattesag i sommeren 2010.

»Jeg orienterede løbende, hver gang jeg havde noget at orientere om. Jeg fortæller jo løbende om, at man er kommet videre i sagsbehandlingen,« lød det fra Loft.

I oktober forklarede Troels Lund ellers over for kommissionen, at han ikke drøftede oppositionslederens dårlige sag med embedsværket.

»Jeg har ingen diskussion med nogen om det her, og jeg har heller ingen diskussion om det her med mine embedsmænd. Jeg aner ikke, hvad der er op og ned i den her sag. Men jeg bliver selvfølgelig spurgt meget om sagen af journalister,« sagde den tidligere skatteminister.

Derfor er Lofts vidneudsagn en belastning for Troels Lund, vurderer kommunalforsker Roger Buch, der har fulgt skattesagen tæt.

»Loft bekræfter jo det, som andre vidner også har givet udtryk for, nemlig at ministeren var særdeles interesseret i sagen - og meget tidligt interesseret i sagen. Lofts vidneudsagn står i modstrid til noget af det, som Troels Lund har forklaret både i undersøgelsesretten, men også i offentligheden, hvor han hele tiden har prøvet at tegne et billede af, at han ikke var særligt interesseret i sagen og ikke gjorde noget for at påvirke den,« siger Roger Buch.

Under sin afhøring fortalte Peter Loft også, at Troels Lund bad sin departementschef læse et notat før et møde med Skat København.

»Han (ministeren, red.) sagde: Tag lige det her og kig på det. Jeg spurgte, hvad er det? ’Tag det nu bare. Så gik jeg ind på mit kontor og læste det. Det var et sammensurium af, hvad der stod i aviserne. Men det var jo skrevet med en klar forventning om, at det er en fraflytningssag (og Kinnock derfor ville blive skattepligtig, red.),« sagde Loft, der aldrig fik svar på, hvor notatet kom fra.

Loft bragte notatet videre til Skat København, men det kom ikke længere, eftersom skatteregionen arbejdede med Kinnock-sagen som en tilflytningssag, hvor Kinnock altså ikke var skattepligtig i Danmark.

Det formodede udfald på afgørelsen fortalte Loft sin minister allerede i midten af august - kendelsen fald 16. september 2010 - men Troels Lund hævder altså, at han intet kendte til sagen og dens behandling.

»Han står jo klart svækket, og man må formode, at han senere vil blive indkaldt til en ny afhøring og bedt om at forklare, hvordan Loft kan sige de her ting,« siger Roger Buch.

Venstres Pressetjeneste oplyser, at Troels Lund Poulsen har svaret på undersøgelseskommissionens spørgsmål og ikke har yderligere kommentarer.

 

Dagens Gossip