Truede ål forsvinder på dybt vand

Den europæiske ål er i tilbagegang, og over hele verden kæmper forskere med at kortlægge dens livscyklus for at kunne hjælpe den til fremgang. En af de helt store gåder er, hvorfor og hvordan ålen hvert år tilbagelægger flere tusinde kilometer for at komme til Sargassohavet for at gyde.

Et europæisk overvågningsprojekt har forsynet en gruppe ål med dataloggers før den store rejse over Atlanterhavet, og nu har biolog og lektor Magnus Wahlberg fra Syddansk Universitet og kolleger fra blandt andet DTU fået en overraskende melding fra dataloggerne:

- Det viser sig, at ål bliver jaget og ædt af hvaler. Det sker på overraskende dybt vand, hvor vi ellers ville tro, at ålene var i sikkerhed, siger han.

Bliv ven med dagens.dk på Facebook - Altid gratis nyheder og underholdning

Til dato har der kun været beskrevet et eneste tilfælde i den videnskabelige litteratur af en hval med en fortæret ål i maven, så disse store havpattedyr hører normalt ikke med i diskussionen, når man taler om ålens naturlige fjender.

- Vi ved ikke præcist hvilke hvaler, der er tale om, men et godt bud er grindehvalen, siger Magnus Wahlberg.

Pludselig blev det varmere

At forskerne nu besidder denne viden skyldes tre begivenheder i Nordatlanten i 2009 og 2010. 156 ål var blevet forsynet med dataloggers og sendt afsted på deres rejse over Atlanten. Tre af de taggede ål nåede aldrig frem, men endte deres liv i bugen på et større dyr.

I disse buge fortsatte loggerne med at registrere data, og da de efter et stykke tid blev udskilt af deres nye værtsdyr, drev de i land, blev fundet af forbipasserende og leveret tilbage til forskerne.

Loggerne kunne fortælle, at de på omkring 600 meters dybde pludselig blev omgivet af et varmere miljø end det kolde nordatlantiske vand, som omgav ålene. Temperaturen steg pludseligt fra 10 grader til 36 grader Celsius og indikerede dermed, at loggerne nu befandt sig inden i et større, dybt dykkende havpattedyr.

Temperaturen fortsatte med at gå op og ned:

- Vi forestiller os, at hver gang det nye værtsdyr fik et nyt og koldt bytte ned i maven, ja så faldt temperaturen, siger Magnus Wahlberg.

De registrerede dybde-profiler gør det usandsynligt at det er sæler, der er på spil.

- Sæler dykker ikke så dybt. Derimod passer dykkemønstrene med, at det kunne være grindehvaler, forklarer han.

Magnus Wahlberg er ikke helt sikker på, hvad de nye data om ålejagt på dybt vand betyder.

- Måske er det helt almindeligt, at hvaler jager ål på dybt vand, og at vi så bare aldrig har set det før. Denne viden kan være vigtig for at forstå, hvordan de marine dybvands-økosystemer er skruet sammen, siger Magnus Wahlberg.

De tre taggede ål blev søsat fra henholdsvis Irland og Frankrig. Mellem 25 og 256 dage senere skyllede senderne op på kysten ud for Bindal i Norge og Isle of Coll ud for Skotland.

 

Dagens Gossip