Udenlandske pirater opererer på det danske el-marked

I øjeblikket udføres mindst 38 el-installationsopgaver i Danmark af udenlandske firmaer. Det viser et udtræk fra det såkaldte RUT-register, som fagbladet Elektrikeren har foretaget.

– Som udgangspunkt overholder de fleste udenlandske firmaer ikke de danske overenskomster. De prøver at operere under radaren i så lang tid som muligt. Men jeg vil tro, at mange af dem indgår i en overenskomst med os, når vi først finder frem til dem, siger Ole Tue Hansen, forbundssekretær i DEF.

Mens en udenlandsk virksomheds ansatte arbejder i Danmark, skal virksomheden ifølge loven være registreret i SKAT og Erhvervsstyrelsens Register for Udenlandske Tjenesteydere, forkortet til RUT. Hvis de ikke registrerer sig, risikerer de en bøde på 10.000 kroner.

I praksis er det imidlertid umuligt at afgøre, hvor mange udenlandske el-installatører, der reelt operer i Danmark – ud over de 38, der er registreret i RUT. Det skyldes to forhold:

For det første er der tale om et øjebliksbillede, da det kun fremgår af RUT, hvilke udenlandske firmaer, der operer i Danmark lige nu og her.

For det andet er det vanskeligt at afgøre, hvor mange udenlandske firmaer, der slet ikke er opført i registeret og således reelt driver piratvirksomhed i landet.

Og når firmaerne har tilmeldt sig RUT, betyder det ikke nødvendigvis, at de overholder overenskomsterne.

– Det er kun en registrering af, at de er her i landet. Men af registreringen fremgår, på hvilken arbejdsplads, de holder til. Det vil sige, at så har vores afdelinger en adresse, de kan tage hen til og tjekke, om der er overenskomster, og om de bliver overholdt. Er der ikke overenskomster, eller bliver de ikke overholdt, smider vi et krav om det efter firmaet, siger Ole Tue Hansen.

Nogle udenlandske firmaer spekulerer dog i, at deres arbejde er afsluttet, inden der kan rejses krav om overenskomst over for dem.

– Vi kommer desværre ofte ud for, at de er væk, inden vi når at finde ud af, at de opererer her, fordi mange af opgaverne er korterevarende, slutter Ole Tue Hansen.

 

Dagens Gossip