Udvidelse af Hanstholm Havn er nu sendt i offentlig høring

I 2009 udarbejdede Hanstholm Havn en plan for, hvordan havnen skal udbygges for at sikre dens fortsatte udvikling som erhvervshavn. Der er tale om en omfattende udbygning, som tredobler havnens størrelse mod nordøst, både til søs og til lands, og som kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan.

Der er foretaget en screening af projektets indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at projektet er omfattet af krav i lovgivningen om, at der skal foretages en vurdering af dets virkninger på miljøet (der er VVM-pligt) og en miljøvurdering. Det skyldes bl.a. projektets størrelse og karakter, især at kommuneplantillægget og lokalplanen tager sigte på en stor udvidelse af havnen, og herunder inddrager en del af søterritoriet, samt muliggør opførelse af store vindmøller.

Offentliggørelse

Forslagene og miljøredegørelsen er fremlagt for offentligheden i 8 uger fra den 19. december 2012 til den 13. februar 2013 og samtidigt sendt til forskellige myndigheder, hvis interesser er berørt af forslagene. Der er endvidere sendt direkte orientering til ejere, lejere og brugere inden for planområdet, berørte naboer samt foreninger mv. Efter den offentlige fremlæggelse vil Byrådet tage endelig stilling til planerne på grundlag af de indkomne kommentarer og indsigelser.

Da projektet omfatter en inddæmning af søterritoriet samt en forøgelse af vanddybderne i forhold til den eksisterende havbund, skal Kystdirektoratet give tilladelse til projektet efter kystbeskyttelseslovens regler. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet efter Kystdirektoratets regler herom. Således er både Kystdirektoratet og Thisted kommune ansvarlige myndigheder for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. De to myndigheder har besluttet at lave en samlet VVM-redegørelse og koordinere de offentlige høringer.

Thisted kommune oplyser, at der vil blive indkaldt til et borgermøde om havneplanerne.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip