Uenighed om Rejsekort koster DSB en milliard kroner

Rejsekortet kan blive en kort fornøjelse. Rejsekort A/S og de øvrige ejere, Movia, Metroselskabet, Sydtrafik, Midttrafik og NT (Nordjyllands Trafikselskab) spænder ben for hinanden og de kan ikke træffe beslutninger.

Meldingen kommer fra storaktionæren DSB. Togselskabet aflagde årsrapport i fredags, hvor man understreger, at »nogen« er nødt til at gribe ind og sikre Rejsekortets udvikling.

»Kortet er en fælles platform for den kollektive trafik, og DSB er derfor ikke det naturlige valg til at sidde for bordenden. Men det er vigtigt for Rejsekort A/S, at én gør det, ligesom det er vigtigt, at takst- og rabatstrukturen simplificeres, og at kortet fremadrettet betales af de kollektive trafikselskaber på transaktionsbasis,« skriver DSB.

I dag skal alle ejere blive enige om væsentlige beslutninger for at blive gennemført. Det betyder, at selv om DSB ejer 50,5 procent af aktierne i selskabet Rejsekort A/S, skal man i bestyrelsen blive enig med de øvrige ejere, Movia, Metroselskabet, Sydtrafik, Midttrafik og NT (Nordjyllands Trafikselskab).

Henrik Harder, trafikforsker ved Aalborg Universitet, bakker op om DSBs ønske om en mere klar ledelsesstruktur i Rejsekort A/S.

»De trafikpolitiske udfordringer i Danmark er ikke meget større end Hamburg og omegn, og det er trist for alle, hvis man ikke kan blive enige om en mere enkel måde at lede Rejsekortet på. En måde, hvor man faktisk kan træffe beslutninger fremadrettet,« siger han.

Økonomien bag Rejsekortet er en af de store knaster i bestyrelsen for Rejsekort A/S. De regionale trafikselskaber og Movia ønsker en betalingsmodel, hvor trafikselskaberne betaler et gebyr baseret på billetprisens størrelse.

Små priser, små gebyrer. Det er en fordel, hvis man sælger mange korte ture.

DSB ønsker derimod, at der betales på såkaldt transaktionsbasis. Samme princip ligger bag betalinger med Dankort, hvor det koster et fast gebyr pr. transaktion, uanset om man køber for 50 eller 2.000 kroner.

I dag er betalingsmodellen en kombination af de to.

»Der ligger en aftale for, hvordan Rejsekortet skal finansieres. Den aftale diskuterer ejerne så på nuværende tidspunkt, og det har jeg ikke nogen yderligere kommentarer til,« siger Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S.

»Man har lavet det her med udgangspunkt i kunderne, og det er lykkedes at skabe et visionsfuldt system. Så har jeg også tillid til, at selskaberne fremadrettet vil være visionære i deres måde at drive kollektiv trafik i Danmark,« siger han.

Berlingske Business var mandag i kontakt med både Movia, der ejer 32 procent af aktierne i Rejsekort A/S, og Sydtrafik, der ejer 4,5 procent af aktierne. Ingen af de to selskabers direktører ønskede at uddybe uenighederne i bestyrelsen for Rejsekort A/S.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

 

Dagens Gossip