Undersøgelse: Danske demente bliver proppet med morfin

For første gang har forskere lavet en kortlægning af, hvor meget morfin der bliver brugt i den ældre, danske befolkning.

Undersøgelsen er lavet blandt ældre over 64 år, som blev fuldt i 2010.

Studiet er netop blevet offentliggjort i det ansete amerikanske lægeskrift, Alzheimer’s and Dementia.

Resultaterne viser, at 41 procent af beboerne på de danske plejehjem får morfinpræparater eller anden stærk smertestillende.

- Det er vigtigt, at ældre får behandling, hvis de har smerter. Men demens giver i sig selv ikke smerter, så der ikke nogen lægelig grund til, at demente oftere får morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin. Vores undersøgelse viser ikke, hvorfor forbruget af morfinpræparater er så højt blandt demente og plejehjemsbeboere, men tallene giver da anledning til bekymring, siger læge Christina Jensen Dahm fra Nationalt Videnscenter for Demens, som står bag undersøgelsen.

Mere morfin til demente
Og er man dement på danske plejehjem, er sandsynligheden for at få morfin større, end hvis man blot er en almindeligt ældre.

Det står i skærende kontrast til undersøgelser fra udlandet. Her får demente patienter sjældnere smertestillende medicin end ikke-demente.

- Sammenlignet med Finland var forbruget af morfinpræparater blandt hjemmeboende demente i Danmark næsten 8 gange så højt i 2010. Mennesker med demens, og særligt de som bor på plejehjem, er blandt de svageste ældre og har en høj risiko for alvorlige bivirkninger - men vores studie viser, at de samtidig er den gruppe, der har det højeste forbrug af morfinpræparater og anden stærk smertestillende medicin, siger læge Christina Jensen-Dahm.

Det er især en udbrudt brug af morfinplastre, som viser sig i undersøgelsen.

10 procent af de hjemmeboende demente og 20 procent af de demente på plejehjem blev i løbet af 2010 behandlet med morfinplastre.

Til sammenligning blev to procent af de ikke-demente hjemmeboende behandlet med plastrene.

 

Dagens Gossip