Undersøgelse: Uddannelsessystemet svigter drengene

En ny kortlægning fra Region Syddanmark viser, at mændene halter bagefter overalt i uddannelsessystemet.

Der skal gøres en indsats på flere planer, hvis flere drenge skal tage en uddannelse. Det står klart i den nye undersøgelse ”Effektmodel 2012”, som Region Syddanmark og parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale har lavet.

Undersøgelsen, som netop er udkommet, viser blandt andet, at 15 procent af de 18-19-årige drenge i Syddanmark, ikke har tilstrækkelige formelle færdigheder, i læsning og matematik, det vil sige, at de ikke har bestået folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Dette gælder kun for 10 procent af pigerne.

Grundskolen trækker spor
Og de dårlige resultater i grundskolen trækker spor efter sig, og besværliggør drengenes videre færd i uddannelsessystemet. Således viser analysen, at 42 procent af de syddanske kvinder mellem 25 og 34 år, har en videregående uddannelse, mens det samme kun gør sig gældende for 28 procent af mændene i samme aldersgruppe.

- Det er overraskende læsning for mig, at drengene klarer sig dårligere på stort set alle de parametre, vi har målt på. På den måde giver analysen en meget klar anvisning af, hvor vi skal sætte ind de kommende år. Der skal eksempelvis større fokus på praksis orienteret undervisning, som i højere grad appellerer til drengene, siger Lasse Krull (K), formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling.

Passive og abstrakte læringsformer
Han glæder sig over, at parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale har formuleret en klar målsætning, om at 50 procent af de syddanske drenge, skal have en videregående uddannelse.

Regionens uddannelsespulje har derfor allerede bevilget penge til projekter som ”Undervisning i bevægelse” og ”Uniform 112”, der via metoder fra blandt andet politi og forsvar, skal få flere mænd igennem en ungdomsuddannelse.

Passive og abstrakte læringsformer er nemlig en af hovedårsagerne til, at drengene falder fra en uddannelse. Uddannelsespuljen for 2013 er derfor blandt andet også målrettet projekter, som sætter fokus på de praksisnære erhvervsuddannelser som en vej til en videregående uddannelse.

- Skal vi nå målet om, at 95 procent af en årgang får en ungdomsuddannelse, er det helt essentielt, at vi får fat i drengene. Især er det vigtigt at vise drengene, at det kan betale sig at tage en erhvervsuddannelse - både i forhold til job og videreuddannelse, men også i kroner og øre – da vi inden for 10 år kommer til at mangle faglærte, siger Mogens Kragh Andersen, direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn og formand for styregruppen bag Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Dagens Gossip