Undervisningsministeren overvejer adgangskrav på gymnasier

»Når vi skal se på adgangskrav til erhvervsuddannelserne, er det oplagt, at vi også ser på muligheden for adgangskrav til gymnasierne,« siger Christine Antorini til avisen.

Undervisningsministeren mener, at et krav til elevernes karakterer ikke kan stå alene, men at også optagelsesprøve eller personlige samtaler kan komme i spil.

Årsagen til, at Christine Antorini inden forhandlingerne om erhvervsskolerne kaster sig ind i mulige løsninger på erhvervsskolernes udfordringer, er en analyse fra hendes eget ministerium. Den viser ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten, at 51 procent af eleverne på erhvervsskolerne har mindre end 4 i karaktergennemsnit fra folkeskolen eller slet ikke har taget folkeskolens afgangsprøve. Det samme gælder til sammenligning kun for otte procent af eleverne på gymnasierne.

»Der er ikke noget at sige til, at frafaldet er så stort på erhvervsuddannelserne. Når så mange elever har så svage forudsætninger med sig, er der sket et kæmpe svigt af de unge i folkeskolen,« siger Christine Antorini.

Ifølge Christine Antorini vil adgangskrav på gymnasierne ikke komme til at betyde, at nogle unge slet ikke kan tage en ungdomsuddannelse. Hun peger på, at unge, som bliver afvist, for eksempel kan tage 10. klasse, gå på produktionsskole eller vælge den fleksible ungdomsuddannelse, indtil de er klar til at tage en uddannelse.

Venstres uddannelsesordfører, Peter Juel Jensen (V), vil gerne være med til at indføre adgangskrav på både gymnasier og erhvervsuddannelser:

»Kravene til fagligheden på uddannelserne bliver større, og det samme gør kravene til, hvad de unge skal kunne, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor bliver vi nødt til at styrke de unges faglige kompetencer«.

 

Dagens Gossip