Universiteter føler sig pressede af uddannelsesminister

21/05/2013 09:04

BNB

Nyheder
For som Dansk Industri udtrykker det, er der i dag mange akademikerne, der ikke er klar til at varetage et arbejde, selv om de har lange akademiske uddannelser på CV’et.»De er ikke blevet forberedt på, hvad de skal bruge deres uddannelse til – hverken i den offentlige eller den private sektor. Men jeg er helt enig i, at der er behov for at orientere akademikerne mere mod en anvendelse i det private,« siger Dansk Industris direktør, direktør, Lars B. Goldschmidt. Hos fagforeningen Akademikerne (AC) ville formand Erik Jylling ønske, at uddannelsesinstitutionerne »var lige så markedsorienterede i forhold til at få kunderne ud af butikken, som man er i forhold til at få dem ind«.»Der bliver tilført 10.000 akademikere netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og den opbremsning, der har været i den offentlige sektor under krisen, betyder, at det offentlige slet ikke kan absorbere dem. Så der er helt tydeligt behov for at ændre mindsettet og for at tone uddannelserne mere mod det private,« siger han og påpeger, at han vil holde øje med, hvad der så kommer ud af uddannelsesministerens tanker.For som AC understreger, skal der ske noget fra politisk hold, hvis ikke kvaliteten af de danske universiteter skal forringes.»Når skiftende regeringer har sat et mål om, at 25 pct. skal have en universitetsuddannelse, har man spændt buen meget hårdt. Pyramiden risikerer at blive meget bred uden at blive særlig høj – og det vil vi gerne advare imod. Vi skal passe på, at vi ikke ender med at lave et masseprodukt, så vi alle kan kalde os halvstuderede røvere, mens kvaliteten bliver så lav, at vores universiteter bliver devalueret i udlandet,« siger formand Erik Jylling.Det er netop den frygt, universiteterne forsøger at imødegå. Men i rektorkollegiet oplever man, at de mange forskellige politiske målsætninger på området sætter kvaliteten under pres.»Det er som at blæse og have mel i munden. Man vil have mere fleksibilitet. Man vil have mange flere optaget og med mange flere forskellige baggrunde. Det gør, at vi er nødt til at tage hensyn til det laveste udgangspunkt, og det presser kvaliteten. Der er modstrid i de to udmeldinger fra ministeren,« siger Jens Oddershede, der er rektor på Syddansk Universitet og formand for Rektorkollegiet.Han understreger, at universiteterne er i gang med en proces, »der skal gøre vores kandidater mere beskæftigelsesrelevante og -parate, end de har været tidligere«. Det sker blandt andet ved at oprette karrierecentre, som hjælper kandidaterne i beskæftigelse.

Mest læste i dag

For som Dansk Industri udtrykker det, er der i dag mange akademikerne, der ikke er klar til at varetage et arbejde, selv om de har lange akademiske uddannelser på CV’et.

»De er ikke blevet forberedt på, hvad de skal bruge deres uddannelse til – hverken i den offentlige eller den private sektor. Men jeg er helt enig i, at der er behov for at orientere akademikerne mere mod en anvendelse i det private,« siger Dansk Industris direktør, direktør, Lars B. Goldschmidt. Hos fagforeningen Akademikerne (AC) ville formand Erik Jylling ønske, at uddannelsesinstitutionerne »var lige så markedsorienterede i forhold til at få kunderne ud af butikken, som man er i forhold til at få dem ind«.

»Der bliver tilført 10.000 akademikere netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og den opbremsning, der har været i den offentlige sektor under krisen, betyder, at det offentlige slet ikke kan absorbere dem. Så der er helt tydeligt behov for at ændre mindsettet og for at tone uddannelserne mere mod det private,« siger han og påpeger, at han vil holde øje med, hvad der så kommer ud af uddannelsesministerens tanker.

For som AC understreger, skal der ske noget fra politisk hold, hvis ikke kvaliteten af de danske universiteter skal forringes.

»Når skiftende regeringer har sat et mål om, at 25 pct. skal have en universitetsuddannelse, har man spændt buen meget hårdt. Pyramiden risikerer at blive meget bred uden at blive særlig høj – og det vil vi gerne advare imod. Vi skal passe på, at vi ikke ender med at lave et masseprodukt, så vi alle kan kalde os halvstuderede røvere, mens kvaliteten bliver så lav, at vores universiteter bliver devalueret i udlandet,« siger formand Erik Jylling.

Det er netop den frygt, universiteterne forsøger at imødegå. Men i rektorkollegiet oplever man, at de mange forskellige politiske målsætninger på området sætter kvaliteten under pres.

»Det er som at blæse og have mel i munden. Man vil have mere fleksibilitet. Man vil have mange flere optaget og med mange flere forskellige baggrunde. Det gør, at vi er nødt til at tage hensyn til det laveste udgangspunkt, og det presser kvaliteten. Der er modstrid i de to udmeldinger fra ministeren,« siger Jens Oddershede, der er rektor på Syddansk Universitet og formand for Rektorkollegiet.

Han understreger, at universiteterne er i gang med en proces, »der skal gøre vores kandidater mere beskæftigelsesrelevante og -parate, end de har været tidligere«. Det sker blandt andet ved at oprette karrierecentre, som hjælper kandidaterne i beskæftigelse.