University College Sjælland og Roskilde Kommune laver partnerskabsaftale

I en overordnet pressemeddelelse fra University College Sjælland og Roskilde Kommune, fortælles det, at de overordnede mål med den nye aftale er at udvikle sammenhængen mellem uddannelserne og den kommunale praksis.

Samarbejdet skal desuden støtte op om regeringens målsætning, om at minimum 60 procent af de unge skal gennemføre en videregående uddannelse.

Partnerskabsaftalen fokuserer på følgende indsatsområder:
· Praktikpladser - styrkelse af sammenhængen mellem den teoretiske undervisning på skolen og praktikundervisningen på arbejdspladserne.

· Metoder og evidens - fælles forskningsbaserede projekter på arbejdspladserne, som giver større kvalitet i den kommunale opgaveløsning og mere praksisnær undervisning.

· Efter- og videreuddannelse - fleksibel og praksisnær uddannelse.

· Studiejobs - inden for relevante fagområder kan kommunen oprette studiejobs.

· Studieliv i Roskilde - de studerende på University College Sjælland er en ressource for udviklingen af Roskilde som en attraktiv uddannelsesby.

To nye tænketanke
University College Sjælland og Roskilde Kommune opretter to faglige tænketanke med repræsentanter fra begge parter, der skal sætte konkrete samarbejdsinitiativer i gang indenfor de fem indsatsområder.

 

Dagens Gossip