Vandstand kan give problemer i Stige Ø og Seden Strand

Vandstandsstigninger i Odense Fjord vil af erfaring medføre problemer for husejere, institutioner og virksomheder i blandt andet Stige Ø og Seden Strandby-området.

Odense Brandvæsens opgaver i forbindelse med oversvømmelser som følge af voldsomme regnskyl er at sikre infrastrukturen og de kommunale bygninger. Brandvæsenet har ikke ressourcer til at hjælpe private grundejere.

Odense Brandvæsen opfordrer derfor private grundejere, boligforeninger og virksomheder til selv at forberede sig, hvis man bor i de berørte områder.

Den enkelte grundejer kan forsøge at sikre sig mod oversvømmelser ved eksempelvis at tjekke udendørs afløb for forstoppelse, etablere højvandslukke eller etablere pumpebrønd. Det er den enkelte grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod oversvømmelser.

Odense Brandvæsen har grundet den aktuelle situation besluttet, at grundejere i Seden Strandby og Stige Ø, der har ejendom ud til Odense Fjord kan afhente op til 20 sandsække (uden sand) per ejendom, som grundejeren kan anvende til at sikre sin ejendom med.

Afhentning af sandsække kan ske ved henvendelse til Odense Brandvæsen, (vagten) Åsumvej 35 i Odense frem til klokken 22.

Alle berørte grundejere opfordres til at følge situationen på DMI’s hjemmeside.

 

Dagens Gossip