Vejen frem for dansk økonomi er lang og bumpet

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 2012 viser en fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal. Den svagt stigende aktivitet dækker over en stigning i den indenlandske efterspørgsel på 0,7 pct., mens et fald i eksporten på 0,8 pct. trækker den samlede vækst ned.

Beskæftigelsen (ekskl. orlovsmodtagere) faldt med godt 2.500 personer i 3. kvartal 2012. Det dækker over et fald i både den private og den offentlige beskæftigelse på knap 1.500 personer.

- Det er positivt med lidt fremgang i 3. kvartal. Men første halvår har været skidt og væsentlig værre, end nationalregnskabet hidtil har vist. Så med hensyn til væksten i både international og dansk økonomi bliver 2012 et år, vi nok vil se tilbage på som totusind-og-træls. Det er dog positivt, at arbejdsmarkedet ikke er svækket mere i lyset af de dårlige BNP- tal. Vi må se i øjnene, at vejen til genopretning af aktiviteten i dansk økonomi vil være lang og bumpet og stærkt præget af usikkerheden afledt af statsgældskrisen i euroområdet. Udsigterne for dansk økonomi er dog lysere fra næste år, hvor regeringens mange initiativer vil understøtte en jævn vending af dansk økonomi, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

 

Dagens Gossip