Venstre: Togfonden kan undergrave Kattegat-forbindelse

Venstre er bekymret over regeringens »hastværk« med at få vedtaget forslaget om Togfonden, som var omdrejningspunktet på et samråd i Transportudvalget torsdag morgen.

»Vi ved ikke, om Togfonden vil skade en mulig Kattegat-forbindelse, og det har aldrig været Venstres synspunkt, selv om man godt kunne frygte netop, at den vil gøre det. Vi vil faktisk gerne investere i togdriften. Men det er jo lige præcis på grund af den usikkerhed, at det er så vigtigt, at vi ser de strategiske analyser, som vi sammen med blandt andet SF brugte 85 millioner kroner på at sætte i gang i 2009,« siger trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) med henvisning til analyser af fremtidens trafikbehov, som blev bestilt i forbindelse med den grønne trafikaftale i 2009.

Han peger på, at »en række førende forskere« har sagt, at regeringens togplaner kan rive økonomien væk under Kattegatforbindelsen, og han finder det grotesk, at analyserne, som efter planen skulle have været præsenteret i løbet af efteråret 2013, nu er blevet udskudt af transportministeren med begrundelsen om, at Togfonden vil ændre det trafikale danmarksbillede.

»Det er altså uhyre vigtigt, at vi har det fulde billede af fremtidens trafikbehov, inden vi bruger milliarder på togfonden,« lyder det fra V-ordføreren.

Også Martin Geertsen (V) efterlyser nogle undersøgelser, som kan retfærdiggøre, at regeringen vil bruge 28 milliarder kroner på Togfonden.

»Der må foreligge analyser, som kan redegøre for, hvorfor det er hensigtsmæssigt at bruge 28 milliarder kroner på det her og ikke på noget andet, når det gælder kollektiv trafik,« siger han.

Pia Olsen Dyhr (SF) forstår ikke, at Venstre er oprørte over, at de strategiske trafikanalyser påbegyndt i 2009 er udskudt til april. Det kom frem onsdag og skabte hurtigt røre hos oppositionen, herunder Dansk Folkeparti, den eneste borgerlige støtte af Togfonden. Transportministeren fastholder imidlertid, at Togfonden ikke betyder, at regeringen har fravalgt Kattegat-forbindelsen.

»Udspillet fra regeringen betyder ikke et nej til Kattegat-forbindelsen. Hverken den tidligere eller den nuværende regering har haft den holdning, at man ikke kunne træffe en beslutning på transportområdet, mens man ventede på strategiske analyser, herunder om Kattegat-forbindelsen,« siger hun og påpeger, at Venstre ikke har haft problemer med at investere i motorvejsprojekter, inden analyserne ligger klar.

 

Dagens Gossip