Venstre: Vi er med på at sortere mere

Her lægger miljøministeren blandt andet op til, at de enkelte husstande skal sortere langt mere af deres daglige affald.

»Vi vil godt være med til at sortere mere, men vi er optaget af, at man kun laver yderligere sorteringer på materialer, der i sidste ende også genanvendes. Vi har desværre set mange eksempler på, at det hele til slut alligevel ender i samme container. Og det er i hvert fald ikke med til at motivere husstande rundt om i landet,« siger Henrik Høegh.

Når miljøminister Ida Auken inden for nogle få uger fremlægger regeringens skrinlagte ressourcestrategi, kan danskerne godt forvente flere skraldespande, mere omhyggelighed i sorteringen af skrald og flere ture til affaldscentret.

»Målet er helt klart, at vi skal genanvende mere og brænde mindre af. Og det er et ’paradigmeskifte for Danmark, fordi vi hidtil har været verdensmestre i forbrænding,« siger Ida Auken til Politiken mandag.

Miljøministeren vil endnu ikke løfte sløret for konkrete løsninger, som borgerne har i vente, men EUs krav til alle medlemslande er, at de indsamler og genbruger mindst 50 procent af alt papir, plast, metal og glas inden 2020. Det lever Danmark ikke op til, idet vi forbrænder mere og genanvender mindre end for eksempel Tyskland og Sverige.

Danmark er dermed gået fra at være klassens grønne duks til i dag at være sakket voldsomt agterud på affaldsområdet. Herhjemme brænder vi nemlig affaldet fra vores husholdninger af i stor stil, mens landene omkring os sparer både ressourcer og udledning af drivhusgasser ved at genanvende plast, metal og papir.

 

Dagens Gossip