Verdammt! Elever er fortsat dårlige til tysk

Sådan lyder kritikken ifølge B.dk fra en række sproglærerforeninger, der har henvendt sig til Folketingets Undervisningsudvalg og til undervisningsminister Christine Antorini (S), som i denne uge har sendt folkeskolereformen i høring. De kalder det »fatalt«, at politikerne skærer i timetallet til andet fremmedsprog i 8. og 9. klasse for at kunne give eleverne tysk i 5. og 6. klasse.

»Vi er godt tilfredse med, at andet fremmedsprog rykkes frem til 5. klasse, men timefordelingen er problematisk, fordi timerne i 5. og 6. klasse fortrinsvis tages fra tyskundervisningen i 8. og 9. klasse, hvor eleverne får færre timer. Især i 9. klasse vil eleverne få for få timer til at kunne klare kravene i afgangsprøverne,« siger Flemming Nygaard, der er formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen, til B.dk.

Spørgsmål: Bliver andet fremmedsprog styrket i folkeskolereformen?

»Det kan man ikke sige. Man gør tysk og fransk en bjørnetjeneste.«

Ifølge sproglærerne har tysk et særligt problem, fordi eleverne ikke klarer sig så godt. De gennemsnitlige tyskkarakterer »skraber bunden«, mens karaktererne i engelsk ligger helt i top, skriver de.

På Christiansborg får de frustrerede tysk- og fransklærere opbakning fra Dansk Folkeparti. 

»Jeg er fuldstændig enig. Men da vi forhandlede folkeskolereformen, stod Dansk Folkeparti til sidst alene med ønsket. Vi havde hellere set, at man var fortsat med, at eleverne får engelsk i 3. klasse, og at man så havde brugt de ekstra timer på at fremrykke tysk eller fransk. Det eneste, vi kunne komme igennem med, var, at vi nu begynder i 5. klasse,« siger undervisningsordfører Alex Ahrendtsen (DF).

Også Venstre var længe fortaler for at styrke tysk med flere timer, men i partiet er man alligevel endt med at blive tilfredse, fortæller folkeskoleordfører Karen Ellemann (V).

»Jeg ser ikke isoleret på et enkelt fag som tysk, men det har været afgørende for mig, at fremmedsprogsundervisningen i den danske folkeskole samlet set er blevet styrket. Vi starter både engelsk og andet fremmedsprog tidligere, og eleverne kan komme ud af skolen med tre fremmedsprog, siger Karen Ellemann.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokraternes undervisningsordfører, Troels Ravn.

I folkeskolereformen fremrykkes engelsk fra 3. til 1. klasse, mens andet fremmedsprog fremrykkes fra 7. til 5. klasse. Der skæres ikke i timetallet til engelsk i de ældste årgange for at give eleverne engelsk i de små klasser. Derimod får eleverne en tysk/fransk-time mindre i både 8. og 9. klasse for at kunne få sproget tidligere.  

Spørgsmål: Betyder det virkelig så meget, at eleverne mister en enkelt time om ugen?

»Det kan du tro, at det gør. Det spiller en væsentlig rolle især i 9. klasse, hvor de skal forberede sig til afgangsprøven og har brug for tilstrækkelig tid til at øve for eksempel grammatik og skriftlig tysk,« siger Flemming Nygaard. 

 

Dagens Gossip