Vestager afviser at lempe finanspolitikken

08/10/2013 16:50

BNB

Nyheder
»Der er flere og flere positive tegn i dansk økonomi. Økonomien er på ret kurs, og vi forventer, at det stille og roligt vil gå fremad. Jeg noterer mig, at vismændene er enige med regeringen i, at vi vil få en pæn vækst i 2014,« siger ministeren i en skriftlig kommentar, hvor hun tilføjer:»Regeringens økonomiske politik er fortsat lempelig - både i år og til næste år. Det er klart, at når væksten gradvist vender tilbage, bliver behovet for at stimulere økonomien mindre. Tiden kalder ikke på finanspolitiske eksperimenter. Tiden kalder på en sikker styring af de offentlige finanser inden for de rammer, vores troværdighed måles på.«Overvismand og professor ved Københavns Universitet, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, kalder det »positivt,« at regeringen med udspillet til finanslov lægger op til en lempelse af finanspolitikken på omkring 2,5 milliarder kroner i 2014.»Men vi mener, at der er mulighed for og grund til at gå lidt længere. Danmark skal overholde de rammer, der er sat op om finanspolitikken. Ellers ryger troværdigheden. Men vi vurderer, at der inden for rammerne af budgetloven og finanspagten er plads til en yderligere finanspolitisk lempelse i 2014 på omkring 0,25 procent af BNP eller cirka fem milliarder kroner,« siger han ifølge Berlingske Business.Han tilføjer, at anbefalingen skal ses i lyset af de svage konjunkturer og Danmarks grundlæggende sunde offentlige finanser.Ifølge vismændene skønnes Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) at vokse med 0,2 procent i år og 1,6 procent næste år.

Mest læste i dag

»Der er flere og flere positive tegn i dansk økonomi. Økonomien er på ret kurs, og vi forventer, at det stille og roligt vil gå fremad. Jeg noterer mig, at vismændene er enige med regeringen i, at vi vil få en pæn vækst i 2014,« siger ministeren i en skriftlig kommentar, hvor hun tilføjer:

»Regeringens økonomiske politik er fortsat lempelig - både i år og til næste år. Det er klart, at når væksten gradvist vender tilbage, bliver behovet for at stimulere økonomien mindre. Tiden kalder ikke på finanspolitiske eksperimenter. Tiden kalder på en sikker styring af de offentlige finanser inden for de rammer, vores troværdighed måles på.«

Overvismand og professor ved Københavns Universitet, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, kalder det »positivt,« at regeringen med udspillet til finanslov lægger op til en lempelse af finanspolitikken på omkring 2,5 milliarder kroner i 2014.

»Men vi mener, at der er mulighed for og grund til at gå lidt længere. Danmark skal overholde de rammer, der er sat op om finanspolitikken. Ellers ryger troværdigheden. Men vi vurderer, at der inden for rammerne af budgetloven og finanspagten er plads til en yderligere finanspolitisk lempelse i 2014 på omkring 0,25 procent af BNP eller cirka fem milliarder kroner,« siger han ifølge Berlingske Business.

Han tilføjer, at anbefalingen skal ses i lyset af de svage konjunkturer og Danmarks grundlæggende sunde offentlige finanser.

Ifølge vismændene skønnes Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) at vokse med 0,2 procent i år og 1,6 procent næste år.