Vi hælder fattiges mad i benzintanken

Det biologiske brændstof er bedre for miljøet, men hvad adskillige danskere ikke ved, er, at biobrændstoffet kan have alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningen i udviklingslandene. Sådan lyder det fra udviklingsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

Det kræver nemlig store landarealer at dyrke afgrøderne til biobrændstof, og derfor er efterspørgslen på jord i mange udviklingslande røget i vejret. Jord, som de lokale normalt bruger til dyrkning af de samme slags afgrøder, men som dog har til formål at mætte sultne maver.

Alene i 2011 brugte Danmark ifølge MS en mængde biobrændstof, som kunne have givet mad til 1,5 millioner mennesker i et år.

EUs kvoter for vedvarende energi, som også Danmark følger, har ifølge MS været et incitament til at udvikle en biobrændstofindustri. Således viser tal fra Action Aid, som MS er en del af, at landområder på seks millioner hektar i det sydlige Afrika, et område svarende til halvanden gang Danmarks størrelse, er blevet overtaget af europæiske investorer, som vil dyrke biobrændstof frem for mad.

»Verdens befolkninger vokser, vi oplever stigende fødevarepriser og millioner af mennesker er fanget i sultfælden. Derfor er det uacceptabelt at hælde mad i benzinmotorer. Vi må hurtigst muligt udfase den del af EUs kvoter for vedvarende energi, som fører til jordtyveri og mangel på fødevarer andre steder i verden,« siger Trine Pertou Mach, forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke.

Mens dele af fattigere landes befolkninger lider under miljøforbedringen, er mange danskere uvidende om konsekvenserne. I en ny undersøgelse fra Analyse Danmark og MS fremgår det, at mens en fjerdedel af respondenterne slet ikke kender til biobrændstof, er det kun omkring halvdelen, der er klar over, at fem procent af den danske benzin er »madbenzin«.

Hertil kommer, at 45 procent ikke ved, om biobrændstof produceret på fødevarer har overvejende positive eller negative konsekvenser for udviklingslandes lokalbefolkninger.

Onsdag tog EU-Kommissionen de første skridt mod at fastsætte en ramme for EUs klima- og energipolitikker frem til 2030. Kommissionen har åbnet for en høring, hvor medlemslande, EU-institutionerne og de berørte parter kan give deres besyv med til indholdet af 2030-rammen. Og det har fået MS på barrikaderne for at få ændret reglerne for vedvarende energi.

»Det er nu, i forbindelse med revisionen af EUs direktiv for vedvarende energi, at vi skal stå på bremsen for de åbenlyst skævvridende politikker, der øger gabet mellem rig og fattig. EU må gå væk fra en politik, der leder til jordtyveri i en tid, hvor kampen om jord og naturressourcer aldrig har været mere intens,« siger Trine Pertou Mach.

 

Dagens Gossip