Vinterfuglene skal tælles fra Gedser til Skagen

For 38. vinter i træk vil 200 medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) begive sig ud på 300 ruter fordelt over hele landet, og tælle alle fugle på 4.000 punkter.

De mange tællinger vil give et aktuelt billede af mange af vores almindelige fugles ve og vel.
Og de seneste vintre med hårde frostperioder og sne stiller en række ornitologiske spørgsmål, der længe har været skubbet i baggrunden af milde, grønne vintre.

Det er ikke udelukkende havernes fugle, der er i fokus under tællingen, det er skovenes, agerlandets, hedernes, byernes, mosernes, søernes og fjordenes fugle, det primært handler om.

Punkttællingens ruter er hver omkring fem kilometer lange, og for hver cirka 300 meter vil alle fugle blive registreret i løbet af 5 minutter, hvorpå tælleren drager videre til næste punkt.

Når det lægges sammen til sidst, vil konturerne af et ornitologisk overblik tegne sig.

- Vi indledte vores systematiske tællinger af vinterfugle i 1975, så det er vinter nummer 38 i træk med disse tællinger, der finder sted på nøjagtigt samme ruter som de foregående år. Det er sådanne lange serier af tid, der giver os ny viden og gør os i stand til at uddrage tendenser i bestandsudviklingen for de mere almindelige og vidt udbredte fuglearter, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Stabiliteten i metoden betyder, at vi direkte kan sammenligne tællingerne fra år til år, og på den måde få et fingerpeg om, hvilke fugle, der aktuelt har det godt, og hvilke der måske er gået ned i antal, siger Henning Heldbjerg.

DOF's punkttællinger har tidligere vist, hvordan hårde vintre kan påvirke fuglelivet.

- De seneste kolde vintre i 1996/97 og i 2009/10 var hårde ved fuglekonger og gærdesmutter. Mange døde af kulde og mangel på føde. Ynglebestanden for de to arter, der er vores mindste fugle, var i bund i årene efter disse vintre. Nu er vi meget spændte på, om den kolde, hårde vinter vil vare ved, eller om resten af vinteren bliver mildere. Det vil ganske givet påvirke bestandene forskelligt, slutter Henning Heldbjerg.

 

Dagens Gossip