Virksomhedernes overskud er det samme som i kriseåret 2008

100 mia. kr. Så stort - eller måske snarere lille - blev de 1000 største ikke-finansielle virksomheders samlede overskud i 2012. Dermed er overskuddet næsten helt nede på det samme niveau, som da den økonomiske krise brød ud i september for ret præcis fem år siden, i 2008, hvor økonomien faldt sammen i årets sidste kvartal.

Det viser en analyse, som Berlingske Research har foretaget på baggrund af regnskabstal fra de 1000 største ikke-finansielle virksomheder i årene 2006 til 2012.

Tallene viser, at det samlede overskud i de store virksomheder efter nedtur i 2009 og optur i 2010 ved det seneste regnskabsår stort set er tilbage på niveau med det første kriseramte år, kun med en forbedring på godt en procent.

»2012-tallene er interessante, for de viser, at vi faktisk står i stampe. Det går vandret i øjeblikket, og det gør det også i 2013,« forventer underdirektør i Dansk Industri, Kent Damsgaard.

På den positive side lægger han vægt på, at gældskrisen i Sydeuropa, der lagde en kraftig dæmper på andet halvår af 2011, er ved at rette sig. Til gengæld er vækstmarkederne i Asien blevet nedjusteret betydeligt, at tingene alt i alt står i stampe.

Han glæder sig dog over, at virksomhedernes økonomi har det betydeligt bedre end i 2009. I 2010 gik det endda stort lige så godt som i de gyldne år lige før krisen.

»Det skyldtes særligt, at man høstede gevinsterne af nogle af de effektiviseringer, som man havde gennemført. Det var en af de gode ting, der kom ud af krisen«

Kent Damsgaard tilhører af den ret store gruppe af forsigtige optimister, når det handler om den økonomiske udvikling de kommende år.

»Det bliver et langt sejt træk. Jeg tror ikke, at vi i 2014 eller 2015 ser en eller anden ketchupeffekt. Jeg tror, at vi kommer til at se en langsom gradvis bedring.«

Adspurgt om en løsning på de kedelige tal peger Kent Damsgaard på eksporten.

»Stigende forbrugeroptimisme herhjemme kan selvfølgelig hjælpe på arbejdspladser, men det, der for alvor har en effekt, er, at vi for alvor får gang i eksporten.«

Men netop eksporten er da en af de få parametre, som har ligget ret pænt i kølvandet på krisen?

»Jo, den har rettet sig i kroner og øre, men vi har tabt omkring 100.000 arbejdspladser inden for eksport, og dem har vi ikke fået tilbage igen. Så vi mangler at få vendt jobskabelsen.«

 

Dagens Gossip