Vordingborg Banks solvens barberet ned af nye nedskrivninger

Tilsynet har været forbi den sydsjællandske bank og har fundet nye nedskrivninger for 46 millioner kroner. Det presser solvensen, og da tilsynet samtidig hæver solvenskravet, står banken pludselig med et kæmpe solvensunderskud onsdag morgen.

Finanstilsynet har derfor givet Vordingborg Bank dispositionsbegrænsende påbud og krævet at banken sørger for fremadrettet at kunne overholde sit nye, højere solvenskrav.

Det oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

»Som følge af det yderligere nedskrivningsbehov falder solvensprocenten fra 13,2 procent, som er oplyst i halvårsrapporten for første halvår 2013, til 8,5 procent. Samtidigt med, at banken er blevet pålagt yderligere nedskrivninger, har Finanstilsynet forhøjet det individuelle solvenskrav fra 12,4 procent til 15,6 procent, hvilket resulterer i en solvensunderdækning på 7,1 procent,« skriver banken.

Vordingborg Bank har allerede taget nedskrivninger på en stor del af de engagementer, hvor Finanstilsynet har nedvurderet sikkerhederne. Vordingborg Bank tager dog nedskrivningerne til efterretning og vil indarbejde dem i kvartalsrapporten for tredje kvartal.

»Banken er ikke enig i denne tilgang til sikkerhederne, idet banken i flere tilfælde har værdiansat sikkerhederne på grundlag af vurderinger, der er foretaget af eksterne vurderingsfolk,« skriver Vordingborg Bank.

Banken er i færd med at fusionere med Lollands Bank under navnet Vor Bank, hvilket blev oplyst midt i august. Fusionen fortsætter som planlagt, men med en lavere egenkapital end ventet på grund af nedskrivningerne i Vordingborg, skriver Lollands Bank i en selskabsmeddelelseBankerne regner nu med at skulle styrke kapitalen med 60 millioner kroner efter fusionen, men det har långivere allerede tilkendegivet at de vil støtte op omkring.

Vor Bank planlægger at have en solvensmæssig overdækning på seks procent.

 

Dagens Gossip