85.000 er syge af angst for sygdom

Men både læger og patienter viger uden om at se problemerne som en psykisk lidelse, og det betyder, at kun ganske få kommer i specialbehandling for lidelsen, selv om der er gode muligheder for at lindre og helbrede den.

Det er vurderingen blandt fagfolk, der opfordrer danskerne til at udvise større forståelse for lidelsen og de praktiserende læger til at være mere opmærksomme på at henvise deres patienter til de særlige behandlingstilbud, der findes.

»Sygdomsangst er en reel lidelse. Patienterne er meget hårdt plagede, og lidelsen forringer både deres livskvalitet og påvirker deres omgivelser, som bliver irriterede og afviser dem. Men der er gode muligheder for at gøre noget ved sygdommen, og derfor er det vigtigt at have fokus på den,« siger afdelingssygeplejerske Mette Nygaard Jensen fra Liaison-klinikken på Psykiatrisk Center København, som har specialiseret sig i at behandle hypokondri og modtager patienter fra hele Sjælland.

På klinikken behandler man årligt cirka 100 patienter, som typisk henvises fra praktiserende læger. Men danske og udenlandske undersøgelser viser, at langt flere rammes af lidelsen. Det skønnes således, at to pct. af den voksne befolkning – svarende til 85.000 danskere – kan diagnosticeres med sygdomsangst, hvor lidelsen har været til stede i minimum seks måneder.

Når der ikke er flere, der faktisk henvises til behandling hos specialisterne på Psykiatrisk Center, kan det ifølge Mette Nygaard Jensen hænge sammen med, at mange praktiserende læger viger uden om at bringe hypokondri på tale som en angstlidelse, der kan behandles. Dels kan de være bange for at overse en fysisk sygdom, og dels oplever de, at patienterne er meget insisterende omkring at blive undersøgt, fordi det kan give en kortvarig lindring af symptomerne.

»Men i realiteten er det med til at forlænge problemerne og patientens lidelser,« siger Mette Nygaard Jensen til Berlingske.

På Liaison-klinikken er der gode erfaringer med at hjælpe patienter med hypokondri via et gruppeforløb, hvor de sammen med andre i samme situation bl.a. modtager undervisning, gennemgår afspændingsøvelser og træner afværgeteknikker, som kan bruges, når angsten begynder at melde sig.

Det skønnes, at over 50 pct. af patienterne kan blive raske ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi og/eller angstdæmpende medicin.Fem procent af patienterne har lidelsen

Hos de praktiserende læger kender man udmærket til sygdommen. En dansk undersøgelse har vist, at ca. fem pct. af deres patienter lider af helbredsangst, og de praktiserende læger er selv i stand til at håndtere en stor del af dem, vurderes det. Det sker bl.a. med afsæt i en ny vejledning om funktionelle lidelser, som Dansk Selskab for Almen Medicin netop har udsendt.

»Der findes kun få andre behandlingsmuligheder, og meget ofte vil de praktiserende læger selv være i stand til at hjælpe patienten – ikke ved at undersøge dem for alt muligt, men ved f.eks. at aftale faste tider og ved at give patienten håndtag af psykologisk karakter til selv at komme videre,« siger formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Lars Gehlert Johansen, til Berlingske.

Der er også store økonomiske omkostninger forbundet med behandlingen af patienter med helbredsangst. En dansk undersøgelse med professor Per Fink fra Aarhus Universitetshospital som hovedforfatter har vist, at sundhedsudgifterne til patienter med helbredsangst i svær grad er cirka 50 pct. større end til patienter med andre veldefinerede fysiske sygdomme.