Stressramte har det svært på arbejdspladsen

Det er et faktum, at rigtig mange danskere er ramt af stress. Faktisk har op mod 10-12 procent (mere end 400.000) tegn på alvorlig stress hver dag.

Et skræmmende stort tal. Så stress er altså en del af dagligdagen for mange, og derved også en del af dagligdagen for kollegerne, bevidst eller ubevidst.

Derfor er det uhyggeligt, at det skal være så svært at komme tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt på grund af stress.

På mange arbejdspladser er stress slet ikke et emne, man taler om. Nogle steder er det bevidst, da ledelsen er nervøs for, at det vil afstedkomme mere stress og flere sygemeldinger. Andre steder er det bare ikke været et emne, som man har overvejet at tage op.

I mange virksomheder er holdningen, at stress er den enkeltes eget problem.

Det kan også afhænge af kulturen i virksomheden: Taler man ikke om private ting eller er parat til at tale om arbejdsmiljøet, så kan det være meget svært at bringe et emne som stress på banen.

Er der ikke plads til at kunne fortælle sine kolleger eller chef, at man ikke har det så godt, så kan det være svært pludselig at være den, der er ramt af stress.

Det er dyrt for virksomhederne med sygemeldte medarbejdere. Og det kommer næsten altid til at berøre de tilbageblevne kolleger, når en medarbejder er sygemeldt, for arbejdsopgaverne skal jo løses.

For alle parter vil det være en gevinst, hvis en sygemelding kan undgås. Og selvfølgelig allerbedst, hvis stressen slet ikke opstod. Men faktum er, at cirka 35.000 er sygemeldt hver dag.

- Det vil jo nok være utopi at tro, at antallet af stressede og sygemeldte kan nedbringes drastisk over en nat. Derfor er det ekstra vigtig at sørge for, at både ledelsen og medarbejderne har reel viden om, hvad stress er, og hvad man kan gøre for at opdage og håndtere stressen i hverdagen, siger stresscoach Tine Tangdal fra Balancepartner og fortsætter:

- Når man har viden om, hvad stress er, hvor meget det kan påvirke et menneske, og hvor forskelligt man reagere på forskellige ting i dagligdagen, er det lettere at udvise forståelse og hensyntagen til en kollega, der er eller har været stressramt, slutter Tina Tangdal.

Fakta fra Balancepartner.dk:
1½ million ekstra fraværsdage på grund af stress
Hver femte, der bliver syg af stress, risikere at miste sit job
Stress er et stigende folkesundhedsproblem, fastslår Statens Institut for Folkesundhed

 

Dagens Gossip