Dansk Energi: Fjern PSO-afgiften fra elregningen

PSO-afgiften, som bliver opkrævet over elregningen, blev indført for at hjælpe den grønne omstilling på vej.

Men den risikerer at virke stik modsat. Det mener Dansk Energis direktør, Lars Aagaard, der bakker op om energiminister Lars Christian Lilleholts (V) forslag om at reducere afgiften.

- Danmark har verdens højeste elafgifter, og så kommer PSO-afgiften oven i. Det betyder noget for den grønne omstilling, fordi det bremser omlægningen fra fossile brændstoffer til el.

- Det er en fundamental del af vores grønne strategi, at vi skal elektrificere en større del af vores forbrug, og derfor er det en basal misforståelse, at afgifterne på el er fem-seks gange højere, end de er på den fyringsolie, som man bruger på at varme sit hus, siger Aagaard.

Han mener derfor, at pengene skal findes et andet sted end hos forbrugerne og de virksomheder, der bruger meget el.

- Vi er tilhængere af, at man flytter PSO-afgiften helt væk fra elregningen og finder finansieringen på en anden måde.

- Hvis råderummet ikke rækker, så må man kigge på skattesystemet og se, om der er noget, man kan dreje på, som ikke skader samfundet, siger han.

Samtidig slår Dansk Energi til lyd for, at man hurtigst muligt finder frem til en løsning, så energibranchen ikke efterlades med alt for stor usikkerhed.

- Som investor vil man gerne vide, hvilke investeringer Folketinget bifalder de kommende år.

- Og så er det vigtigt, at man ikke regulerer bagud ved at pille på det beregningsgrundlag, som allerede igangsatte investeringer er foretaget ud fra.

- Man kan ikke fjerne tilskud fra kraftværker eller allerede eksisterende vindmøller, siger direktøren.

PSO-afgiften fungerer på den måde, at en nedgang i elprisen fører til en stigning i afgiften.

EU-Kommissionen har dog underkendt ordningen, og derfor skal Danmark inden 1. januar finde på en anden måde at finansiere den grønne omstilling på end den nuværende.

/ritzau/

Dagens Gossip