Det bliver sværere at få udenlandsk ægtefælle til Danmark

Kravene til at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark strammes efter en EU-dom, fremgår det af hjemmesiden nyidanmark.dk.

Alle skal nu leve op til krav om tilknytning til Danmark. Hidtil har man været undtaget fra kravet, hvis man havde været dansk statsborger i mindst 26 år, men Udlændingestyrelsen har fået besked på at se bort fra 26-års-reglen.

Det er sket, efter at en EU-dom 24. maj slog fast, at reglen betød, at Danmark gjorde sig skyldig i indirekte forskelsbehandling. En dom som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kaldte "meget omfattende".

Hun sagde dengang, at hun var klar til at stramme reglerne, hvis ikke det kunne være anderledes.

- Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi styrer familiesammenføringer og har en stram politik på det her område. Og kan det ikke blive på den her måde, så må det blive på en anden måde, sagde Støjberg.

- Vi kan godt rette os efter dommen, men så stramme op på anden vis.

Tilknytningskravet betyder, at man som udgangspunkt kun kan få sin ægtefælle til Danmark, hvis ægtefællernes samlede tilknytning er større end deres samlede tilknytning til et andet land.

Men hidtil har det været sådan, at man ikke behøvede leve op til kravet, hvis den herboende ægtefælle havde været dansk statsborger i mindst 26 år, var født og havde boet i Danmark i mindst 26 år eller var kommet til Danmark som lille barn og havde boet her i 26 år.

Det er den regel, Udlændingestyrelsen nu har fået besked på at se bort fra af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, og derfor vil alle par skulle leve op til tilknytningskravet. Det vil dog kunne fraviges, hvis "ganske særlige grunde" taler for det.

Ifølge en orientering, som ministeriet har sendt til Folketingets Udlændingeudvalg, var der per 14. juni 1297 verserende sager i Udlændingestyrelsen, hvor den herboende ægtefælle er dansk statsborger og fyldt 26 år.

Ændringen får ikke betydning for tidligere afgjorte sager.

/ritzau/

Dagens Gossip