Det siger de om den nye regering

* Harald Børsting, formand for LO, om den nye SR-regering:

- Jeg noterer med glæde, at den nye regering fokuserer på vækst, uddannelse og flere danskere i arbejde.

* Frida Frost, formand for Ingeniørforeningen, om den nye regering:

- Der er allerede gode initiativer på vej, men hvis både vækstplanen og industristrategien skal være langtidsholdbare, er det tvingende nødvendigt, at Danmark får et gennemgribende teknologisk løft.

* Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, om den nye regering:

- Lige nu stiger uligheden i samfundet markant. Dem med allerfærrest ressourcer får endnu mindre, og basale velfærdsrettigheder for ældre og socialt belastede borgere bliver fjernet.

- Samtidig ser vi, at erhvervslivet bliver forgyldt med selskabsskattelettelser. Den udvikling frygter jeg, at der vil blive sat endnu mere turbo på nu.

* Lene Witte, direktør i Gigtforeningen, om Nick Hækkerup (S) som ny sundhedsminister:

- I Gigtforeningen har vi længe efterlyst, at der i højere grad sættes fokus på det nære sundhedsvæsen, altså den del som kommunerne bærer ansvaret for.

- Som tidligere borgmester kender Nick Hækkerup de udfordringer, som borgerne oplever, og vi forventer naturligvis, at han vil bringe sine borgernære erfaringer med sig i sit nye job.

* Ebbe Henningsen, formand for Bedre Psykiatri, om selvsamme Hækkerup:

- Handlingsplanen skal have den politiske opmærksomhed, den kræver, for vi står over for store udfordringer inden for psykiatrien.

- Hvis vi skal forbedre behandlingen og forebygge psykisk sygdom, skal der også følge flere ressourcer med den nye handlingsplan - ellers er det svært at se, hvordan vi skal nå de mål, regeringen har sat for at forbedre psykiatrien.

* Helle Munk Ravnborg, formand for Mellemfolkeligt Samvirke, om nyt ministerium for handel og udvikling:

- Sammenlægningen af de to ministerier risikerer at sløre billedet af, hvad regeringen egentlig vil opnå med ulandsbistanden og det udviklingspolitiske samarbejde generelt.

* Mads Lundby Hansen, cheføkonom hos Cepos, om Morten Østergaard (R) som ny skatteminister:

- Forhåbentlig baner det vejen for, at den kommende vækstplan fra regeringen kommer til at indeholde skatte- og afgiftslettelser. Ligesom vækstplanen fra 2013 gjorde. Thorning meddelte jo i julen, at der i løbet af foråret vil komme en ny vækstplan.

* Henning Pedersen, formand for Bupl, om Manu Sareen (R) som ny socialminister:

- Vi får en minister, der brænder for børneområdet, og Bupl har indtil nu haft stor glæde af samarbejdet med Manu. Både fra hans tid i Københavns Kommune, og senest som ligestillingsminister med fokus på flere mandlige pædagoger.

* Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen, om selvsamme Sareen:

- Jeg håber, han har husket arbejdshandskerne, for der er masser af tage fat på for den nye socialminister. Ældremilliarden skal deles ud, og den skal bruges fornuftigt. Ældremilliarden skal give et tiltrængt løft, der kan mærkes af de svage ældre.

* Ole Wolf, formand for Humanistisk Samfund, om Marianne Jelved (R) som ny kirkeminister:

- Vi får en erfaren strateg og forhandler som minister. Hendes store udfordring bliver, at hun arver en ulykke, nemlig Udvalget om kirkens fremtidige styrelse.

- Manu Sareen fik nedsat et udvalg, hvis kommissorium peger i én retning, mens udvalgets sammensætning peger i den stik modsatte retning. Den bliver meget svær at sejle hjem.

ritzau/

Dagens Gossip