K: Vi skal blande blod med Finland i dagpengesag

Danmark skal stå side om side med Finland i spørgsmålet om EU-borgeres ret til dagpenge, hvor EU-Kommissionen ifølge Politiken har truet Finland med en retssag ved EU-Domstolen.

Det mener De Konservatives skatteordfører Brian Mikkelsen.

Finnerne risikerer nemlig at få en retssag på halsen, hvis ikke de afskaffer deres særlige begrænsninger på andre EU-borgeres mulighed for at få dagpenge. Og det kan få betydning for Danmark, da de finske begrænsninger ligner de danske.

- Vi skal blande blod med Finland, for et angreb på deres dagpengesystem er også et angreb på vores dagpengesystem. Derfor må den danske regering proaktivt bakke op om finnerne i forhold til EU-Kommissionen og også på det politiske plan, siger Brian Mikkelsen.

Skatteordføreren advarer om, at EU-Kommissionen også vil gå efter det danske dagpengesystem, hvis den går efter det finske.

- Deres dagpengesystem ser ud til at minde om det danske, så hvis kommissionen vil underkende deres system, så vil de også underkende det danske system, og så bryder helvede løs i Danmark, siger Brian Mikkelsen.

Ifølge finsk lovgivning skal en unionsborger have arbejdet mindst fire uger i landet som lønmodtager eller mindst fire måneder som selvstændig, før borgeren har ret til dagpenge.

Det strider imidlertid mod EU-reglerne, anfægter EU-Kommissionen, der mener, at det bør være nok, at borgeren bevisligt har optjent sin ret til dagpenge i et andet medlemsland.

Som det eneste andet EU-land har Danmark samme type nationale beskæftigelseskrav som Finland.

I Danmark skal en EU-borger have arbejdet mindst 296 timer efter tre måneders ophold i Danmark, før man kan få udbetalt dagpenge.

Dagpengeopgøret sker samtidig med den ophedede debat om den danske børnecheck, hvor oppositionen klandrer regeringen for at bøje sig for et krav fra EU-Kommissionen, om at EU-borgere skal kunne få børnepenge fra første arbejdsdag i Danmark.

Kravet strider mod det danske optjeningsprincip, som siger at udlændinge først får børnecheck, når de har arbejdet to af de seneste 10 år i Danmark.

/ritzau/

Dagens Gossip