Kattegatforbindelse sparer 44 milliarder kroner

En fast forbindelse over Kattegat vil give betydelig kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland, gøre det muligt at udskyde milliardinvesteringer i motorvejsnettet og give bedre plads på vejene – endda selv om trafikmængden stiger betydeligt.

Det viser en ny rapport, som Kattegatkomitéen har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll. Rapporten er tænkt som en del af baggrundsmaterialet for de strategiske analyser af trafikken mellem landsdelene, som staten i øjeblikket arbejder på, og som skal være færdige i efteråret 2013. Her er det meningen, at en fast Kattegatforbindelse skal undersøges grundigt med henblik på, at Folketinget kan træffe en principbeslutning om forbindelsen.

Eftersom det er tanken at lade brugerne betale for en fast Kattegatforbindelse, er mængden af trafik på den afgørende. Derfor lægger rapporten stor vægt på at beregne den kommende trafik mellem Øst- og Vestdanmark – både med og uden en fast Kattegatforbindelse. I dag passerer 28.700 biler dagligt Storebælt. Med en fast Kattegatforbindelse vil antallet i 2030 være steget til 46.400, som vil fordele sig nogenlunde ligeligt mellem Storebælt og Kattegat.

44 milliarder sparet

Hvis der ikke bygges en Kattegatforbindelse, vil der indtil 2050 være behov for at investere 91 mia. kroner i nye veje og jernbaner mellem København og Aarhus. Bygges Kattegatforbindelsen, vil dette beløb kun være 47 mia. kroner. Der spares altså 44 mia. kroner på udbygning af infrastrukturen, fordi Kattegatforbindelsen skal brugerfinansieres.

Rapporten peger desuden på, at det uden en Kattegatforbindelse vil være nødvendigt at bygge en ny Storebæltsforbindelse i 2045.
Kortere rejsetid.

I bil kan spares op mod halvanden time på en rejse mellem Jylland og Sjælland. Også for rejser fra det sydlige Jylland og Fyn vil der være tid at hente, fordi Kattegatforbindelsen vil tage sin del af øst-vest-trafikken og medføre mindre trængsel på vejene hen over Fyn og Sjælland.

Den virkelig store tidsbesparelse opnås ved at rejse med tog. Fra Aalborg bliver rejsetiden til København to og en halv time kortere, fra Horsens halvanden time kortere og fra Esbjerg en halv time kortere.

 

Dagens Gossip