Nationalbanken sænker skøn for væksten i år og næste år

Nationalbanken sænker sine vækstestimater for 2015 og 2016, mens forventningerne til 2017 hæves.

Det fremgår af bankens oversigt for 4. kvartal. Banken venter nu en vækst i det reale bruttonationalprodukt (BNP) i år på 1,4 procent stigende til 1,8 procent i 2016 og 2,0 procent i 2017.

- I forhold til Nationalbankens seneste prognose er der tale om en nedjustering på cirka 0,5 procentpoint for de tre år under ét, fremgår det af Nationalbankens kvartalsoversigt ifølge Ritzau Finans.

Der er både gode og mindre gode tegn for dansk økonomi, lyder det fra Nationalbanken.

Det danske bruttonationalprodukt, BNP, var i 3. kvartal 0,1 procent lavere end kvartalet før efter otte kvartaler med vækst. Men opsvinget er undervejs, lyder det.

- Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte i 3. kvartal og underbygger billedet af, at opsvinget er i gang.

- Lav oliepris samt lave renter skubber fortsat på opsvinget, og hertil kommer et fald i den effektive kronekurs, som understøtter eksporten, fremgår det af Nationalbankens kvartalsoversigt.

Beskæftigelsen ventes at stige med knap 65.000 personer fra 3. kvartal i år til 4. kvartal 2017. Og ledighedsgabt, der angiver, hvor meget ledigheden kan falde, inden den når sit konjunkturmæssigt neutrale niveau, skønnes at lukke i 2017.

- Kapacitetssituationen strammer således til de kommende år, og der vil ved udgangen af prognoseperioden kun være meget lidt ledig kapacitet tilbage.

- I en sådan situation bør finanspolitikken gradvist tilpasses fra aktuelt at stimulere aktiviteten til at virke neutralt på økonomien. Med finansloven for 2016 er der aftalt en stramning af finanspolitikken, hvilket er godt tilpasset konjunktursituationen, lyder det.

Regeringen har torsdag også fremlagt sit bud på den økonomiske vækst, som ifølge regeringen vil lande på 1,4 procent i 2015, 1,9 procent i 2016 og 2,0 procent i 2017.

Dermed er Nationalbanken og regeringen stort set på linje i deres skøn for dansk økonomi - dog er regeringen 0,1 procentpoint mere optimistisk for væksten i BNP næste år end Nationalbanken.

/ritzau/

Dagens Gossip