Tag på Fakta i Spentrup kollapsede: Håndværkere glemte at sømme taget fast

Det var ikke så mærkeligt, at taget på Fakta i Spentrup ved Randers i januar i år knækkede sammen.

Det fastslår Teknologisk Institut i en ny rapport, som afdækker hvad der egentlig skete under tagkollapset.

Fakta-butikken var nemlig ny, og derfor undrede det mange hvordan taget pludelig kunne falde sammen.

Men det viser sig, at håndværkerene begik store og klare fejl under byggeriet, skriver ing.dk.

- Teknologisk Institut skriver, at den primære årsag til tagkonstruktionens kollaps var manglende fastgørelse af spærhoved og gittertænger. Tagkonstruktionen bestod af ca. 20 meter lange og ca 2,5 meter høje gitterdragere, der med cirka 1 meters mellemrum lå på en dobbeltmur. Oven på gitterdragerne lå der OSB-plader i forbandt, som igen var dækket med tagpap.

- Ved at sømme OSB-pladerne i forbandt kommer pladerne statisk til at fungere som én stor skive, der kan afstive gitterdragerne. Uden afstivning vil de relativt spinkle gitterdragere nemlig bøje ud og kollapse, så snart der kommer belastning på dem, siger skadeskonsulent Lars Eriksen fra Alm. Brand.

På et areal på taget har man simpelthen undladt at sømme, men rapporten fastslår, at der også var andre fejl ved byggeriet.

Dagens Gossip