Aftale skal hjælpe udsatte unge og flygtninge i arbejde

Flygtninge, indvandrere og udsatte unge er blandt dem, der får gavn af en øget beskæftigelsesindsats i ny aftale om den såkaldte satspulje.

Pengene til satspuljen findes ved at overførselsindkomsterne stiger med en langsommere takt end lønninger. Groft sagt er det dermed danskere med nogle af de laveste indkomster, som indirekte leverer pengene til puljen.

Fredag blev alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten enige om, hvordan pengene fra satspuljen for 2016 skal bruges på beskæftigelsesområdet.

Det overordnede mål har været at give udsatte en virksomhedskontakt, som måske kan føre til et aktivt arbejdsliv.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, hæfter sig især ved det dyreste punkt i aftalen, som er 105 millioner kroner over fire år til brobygningsforløb til udsatte unge.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi opretter nogle særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, der skal sikre, at de mere udsatte grupper uden for arbejdsmarkedet bedre kan rustes og støttes til at komme i beskæftigelse, siger Hans Andersen.

Her er der tale om unge, som måske ikke har gennemført folkeskolen og dermed ikke kan komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Via såkaldt snusepraktik på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, kan de få hul på en svær situation og få hjælp til at komme videre på eksempelvis en erhvervsuddannelse.

Det punkt fremhæver beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen (R) også:

- Det er noget af det, vi ved virker, siger hun.

For De Radikale har det også været vigtigt, at der er blevet afsat 52,3 millioner kroner over fire år til en beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere.

Her skal lidt under halvdelen af pengene bruges allerede næste år for at sætte gang i beskæftigelsen for nye danskere.

- Det lagde vi meget vægt på i den tidligere SR-regerings udspil "Alle skal bidrage". Nu sætter vi penge af til det i satspuljeaftalen.

- Det er godt, at vi gør noget på dette område, for de er her, og de kommer, og vi har udfordringer. Så det er bare med at komme i gang, siger Sofie Carsten Nielsen.

Selvom der dermed bliver sat gang i millionindsatser for udsatte, så har der i år været meget få penge at gøre med.

Satspuljens størrelse følger nemlig lønudviklingen, og da den har været beskeden, er der i år ikke ekstra penge at gøre godt med, men stort set kun penge, som bliver tilovers, når projekter stopper.

Eller som formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, har udtrykt det, så sætter satspuljen bundrekord.

I de kommende uger ventes de resterende penge i puljen at blive fordelt på henholdsvis social- og sundhedsområdet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip