Barselspenge til mænd koster kassen

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil fra nytår indføre en bonusordning, der præmierer familier, som holder en mere ligelig fordeling af barsel og forældreorlov.

Den nye ordning kommer til at koste 50 millioner kroner årligt efter tilbageløb, oplyser Beskæftigelsesministeriet. I ministeriet arbejder man med flere modeller for, hvordan pengene kan findes i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger.

Udmeldingen kommer, efter at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen onsdag aften droppede regeringens forslag om øremærket barsel til mænd:

- Vi har ikke ændret holdning til, at det er i barnets og familiens interesse, at fædre i højere grad tager barsel. Vores mål er intakt.

- Men vi vil ikke løbe risikoen for, at familierne samlet set vil tage mindre orlov sammen med deres børn end i dag, lød det onsdag fra Mette Frederiksen.

Bonusordningen er et toårigt forsøg, der kommer til at gælde for familier med børn født i 2014 eller i 2015. Den udgør et skattefrit beløb på 100 kroner om dagen til de familier, hvor begge forældre holder mindst seks ugers orlov.

- Med den model fastholder vi målet om, at fædre skal tage en større del af orloven - men det sker på en måde, hvor familierne ved hjælp af positive incitamenter selv kan vælge, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er den nye bonusordning ikke diskriminerende over for kvinder, fordi den er målrettet den forældre, som tager mindst orlov - uanset, om det er en mand eller en kvinde.

I langt de fleste tilfælde vil der dog være tale om en mand, og på den baggrund forventer regeringen, at bonusordningen vil opfylde sit formål.

Beslutningen er truffet, samtidig med at et regeringsudvalg om øremærket barsel nærmer sig afslutningen på sin kortlægning af brugen af barsel.

Udvalgsarbejdet viser ifølge Mette Frederiksen blandt andet, at mange lønmodtagere på det private arbejdsmarked ikke i lige så stort omfang som i det offentlige har adgang til barsel med fuld løn.

Resultatet af en øremærkning kunne derfor blive enten en ufrivillig indkomstnedgang for en række familier - eller at familierne endte med at holde kortere barsel samlet set.

/ritzau/

 

Dagens Gossip