Christiania: Københavns Politi offentliggør mail med svar på spørgsmål fra TV2

Københavns Politi valgte her til aften at lave et noget usædvanligt træk i  sagen om Christiania.

Det sker efter at TV2 Nyhederne og TV2 News har stillet række spørgsmål om politiets indsats på Christiania - herunder om politiet overhovedet gør nok for at bekæmpe kriminaliteten i den københavnske fristad.

Et konkret spørgsmål er blandt andet, om man har planer om at oprette en lokal politistation på Christiania.

Det store fokus og de mange spørgsmål fik i aften Københavns Politi til at offentliggøre en mail med både spørgsmålene fra TV2, og samtiidg med svarene fra politiet.

Her kan du læse hele mailen - hvor du selvfølgelig skal begynde bagfra:

 

Fra: Højbjerg, Jens Harder (JHH017)

Sendt: 21. juni 2012 17:38

Til: 'Camilla Bresemann'

Emne: SV: Spørgsmål fra TV 2 NEWS

Kære Camilla,

Vi har tidligere i dag gjort dig og TV2/TV2 News opmærksom på de talrige svar til Folketinget, som Københavns Politi har afgivet i de seneste år. Alene i 2012 er der afgivet fem svar omhandlende indsatsen i og omkring Christiania. Tillad mig i særlig grad at henlede din/jeres opmærksomhed på svar afgivet i 2010 – svar på spm. 483 fra Folketingets Retsudvalg.

Justitsministeren har i dag udtalt:

Jeg ønsker ikke at gå ind i politiets håndtering af forholdene på Christiania, fordi der er tale om en ren politifaglig vurdering af, hvordan kriminelle forhold tackles bedst muligt. Det er bestemt ikke noget nyt, at der er problemer på Christiania. Sådan var det under den tidligere regering, og sådan er det også i dag. Københavns Politi er i gang med et langt sejt træk her, og jeg har fuld tillid til, at politiet rent operationelt angriber problemerne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Fra politisk hold har vi på det overordnede niveau udstukket en linje, hvor vi ønsker at ramme de kriminelle bagmænd. Derfor har vi blandt andet oprettet særlige task forces, som går målrettet efter rocker- og bandekriminalitet. Jeg mener, at denne arbejdsdeling mellem politik og operationelt politiarbejde er hensigtsmæssig.

 

Her svarene fra politidirektør Johan Reimann på dine spørgsmål.

Justitsministeren udtaler, at politiet har fået masser af ressourcer til at løse problematikken på Christiania. Det er politiets opgave at sikre, at der ikke hersker lovløshed på området. Hvorfor kan politiet så ikke sikre, at det er dansk lovgivning og ikke kriminelle bander, der bestemmer på Christiania?

Svar:

”Københavns Politi løser sine opgaver i Christiania inden for politiets samlede rammer og i lyset af de særlige forhold, der gennem flere årtier har gjort sig gældende i Christiania. Det er velkendt for enhver, at en række af de regler, der gælder i resten af landet, ikke følges i Christiania. Det er ligeledes velkendt, at dette har været tilfældet i over fire årtier. Det vil tage tid at ændre dette, men det er mit håb, at overdragelsesprocessen kan være første skridt i den retning.”

 

Situationen er ikke ny… Hvordan kan politiet bare acceptere, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke kan komme?

Svar:

”Der er ikke områder i Danmark, hvor politiet ikke kan komme – heller ikke i Christiania – sådan som enhver kan forvisse sig om ved selvsyn.”

 

Har politiet gjort nok?

Svar:

”Ja – politiet har løst sin opgave inden for politiets samlede rammer og i lyset af særlige forhold, der gennem flere årtier har gjort sig gældende på Christiania. Det er velkendt for enhver, at en række af de regler, der gælder i resten af landet, ikke følges på Christiania. Det er ligeledes velkendt, at dette har været tilfældet i over fire årtier. Det vil tage tid at ændre dette, men det er mit håb, at overdragelsesprocessen kan være første skridt i den retning.”

 

Politiet har flere gange undladt at efterfølge forbrydere ind på Christiania af hensyn til politiets sikkerhed. Hvordan kan det være rimeligt?

Svar:

”Christiania er ikke et fristed for forbrydere eller andre, som politiet vil i forbindelse med. Men politiet kan bekræfte, at det er normal praksis at sende en lidt større enhed af politifolk til opgaver i Christiania. Det kan generelt ikke oplyses, hvor mange politifolk, det drejer sig om, idet dette vil bero på de konkrete omstændigheder.”

 

Hvad kræver det, for at ændre situationen…så politiet kan færdes på Christiania og opretholde lov og orden som i resten af samfundet?

Svar:

”Det er velkendt for enhver, at en række af de regler, der gælder i resten af landet, ikke følges i Christiania. Det er ligeledes velkendt, at dette har været tilfældet i over fire årtier. Det vil tage tid at ændre dette, men det er mit håb, at overdragelsesprocessen kan være første skridt i den retning.”

 

Hvad er politiets holdning til at oprette en lokalstation på Christiania?

Svar:

”Politiet ønsker med tiden – og i dialog med Fondens bestyrelse – at etablere en lokalpolitibetjening i Christiania, som svarer til resten af København. Det afgørende er i den forbindelse hvor politibetjentene udfører deres arbejde, og ikke hvor deres skrivebord står.”

 

Hvornår fremlægger I politiets strategi for Christiania?

Svar:

”Jeg har i flere sammenhænge haft lejlighed til mundtligt og skriftligt at redegøre for politiets strategi i Christiania over for samarbejdspartnere og Retsudvalget. Endvidere vil Københavns Politis virksomhedsberetning, som offentliggøres på internettet, indeholde en beskrivelse heraf.”

Med venlig hilsen

Jens (Kommunikationschef Jens Harder Højbjerg, Københavns Politi), red.)

 

Fra: Camilla Bresemann [mailto:[email protected]]

Sendt: 21. juni 2012 15:32

Til: Højbjerg, Jens Harder (JHH017)

Emne: Spørgsmål fra TV 2 NEWS

 

Hej Jens, vi vil meget gerne have svar på følgende – og gerne inden kl. 18:

Justitsministeren udtaler, at politiet har fået masser af ressourcer til at løse problematikken på Christiania. Det er politiets opgave at sikre, at der ikke hersker lovløshed på området. Hvorfor kan politiet så ikke sikre, at det er dansk lovgivning og ikke kriminelle bander, der bestemmer på Christiania?

 

Situationen er ikke ny… Hvordan kan politiet bare acceptere, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke kan komme?

 

Har politiet gjort nok?

 

Politiet har flere gange undladt at efterfølge forbrydere ind på Christiania af hensyn til politiets sikkerhed. Hvordan kan det være rimeligt?

 

Hvad kræver det, for at ændre situationen…så politiet kan færdes på Christiania og opretholde lov og orden som i resten af samfundet?

 

Hvad er politiets holdning til at oprette en lokalstation på Christiania?

 

Hvornår fremlægger I politiets strategi for Christiania?

Mange hilsner

Camilla Bresemann (journalist ved TV2, red.)

Dagens Gossip