Flere adoptivbørn til Danmark med handicap

Danske adoptivforældre kommer på en stadig vanskeligere opgave, når de skal adoptere et nyt familiemedlem fra udlandet.

En stigende andel af adoptivbørnene har mentale vanskeligheder, mindre fysiske handicap og misbrugsskader eller er ældre end tre år, hvilket ofte gør det sværere at falde til. Det viser en ny opgørelse fra Adoptionsnævnet, skriver Jyllands-Posten.

For fem år siden udgjorde disse børn knap en femtedel af alle adoptivbørn, mens det nu er knap hver tredje.

Ifølge Adoption og Samfund skyldes udviklingen, at afgiverlandene ofte beholder de ukomplicerede børn og i stedet sender børn med for eksempel tilknytnings- og adfærdsforstyrrelser, forsinket udvikling eller hjertefejl til blandt andet Danmark.

- Adoptivfamilier klædes ikke godt nok på til at kunne håndtere vanskelighederne - især når det gælder de såkaldte "special needs"-børn, fastslår formand Jens Damkær i Jyllands-Posten og efterlyser obligatorisk og løbende rådgivning.

Han får opbakning af psykolog Niels Peter Rygaard, som rådgiver adoptivfamilier og kommuner.

- Lægerapporterne over børnenes helbredstilstand er ofte mangelfulde eller fejlagtige. Og når adoptivforældre først har fået barnet hjem, er de mere eller mindre overladt til sig selv, siger han til avisen.

Ifølge en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab bliver adoptivbørn fire gange så hyppigt som ikke-adopterede anbragt på institution eller i plejefamilie, skriver Jyllands-Posten.

 

Dagens Gossip