Se hvad 3,5 trafikmilliarder går til

Regeringen og oppositionen er enige om at give omkring 3,5 milliarder kroner til trafikinvesteringer landet over. Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen: Beslutning om opgradering af Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg til 200 km/t. Ny dobbeltsporet bro over Masnedsund.

* Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Den finansieres dels ved brugerbetaling, dels ved hjælp af et statsligt bidrag inden for en ramme af 425 millioner kroner. Forbindelsen etableres som en sydlig højbro.

* Forstærket indsats mod trængsel på vejene. Der afsættes i alt ca. 1,5 milliarder kroner til indsatsen, der vil gøre det nemmere for borgere at komme til og fra arbejde, og virksomhedernes muligheder for at fragte varer bliver forbedret.

* Ny pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Der afsættes 100 millioner kroner til puljen.

* Timemodellen på jernbanen. Visionen med Timemodellen er, at der skal sikres hurtigere togforbindelser i landsdelstrafikken. Med aftalen igangsættes konkrete hastighedsforbedrende tiltag på strækningerne København-Odense og Aarhus - Aalborg.

* Nye initiativer i puljer for 300 millioner kroner, herunder en lang række konkrete projekter inden for trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og energieffektive transportformer.

* Styrkelse af havne som transportknudepunkter-Havnepakke III. Med aftalen igangsættes en række konkrete projekter på vej- og baneområdet for i alt 0,5 milliarder kroner der vil være til gavn for havnenes muligheder for at fungere som knudepunkter for fragt af gods og varer.

/ritzau/

 

Dagens Gossip