SF-formand: Fleksible dagpenge interessant

Det er "interessant", når de økonomiske vismænd nu anbefaler konjunkturbestemte dagpengeperioder.

Det mener SF's formand og erhvervsminister, Annette Vilhelmsen, der selv luftede tanken om fleksible dagpengeperioder under partiets netop overståede formandsopgør.

Hun understreger dog, at SF vil overholde regeringsgrundlaget, som fastslår, at dagpengeperioden fra nytår skal halveres fra fire til to år.

- Regeringens position på dette fremgår af regeringsgrundlaget. Lige nu er det helt nødvendigt at samle kræfterne om at få finansloven og de forskellige tiltag, vi har gennemført for at hjælpe dem, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, på plads, siger hun.

- Når det er sagt, er det da er interessant, at vismændene anbefaler en konjunkturafhængig dagpengeperiode, ligesom arbejdsmarkedskommissionen tidligere har gjort. De har argumenter, som jeg synes, at det er værd at lytte til, siger erhvervsministeren.

Tanken bag den konjunkturafhængige dagpengeperiode går ud på, at folk kan få dagpenge i længere perioder, når der er krise, mens perioden omvendt kan blive kortere, når der er opsving i økonomien - en tanke, som Vilhelmsen altså selv var inde på tidligere.

- I debatten kunne det blandt andet drøftes, hvornår man har en højkonjunktur, hvornår man har en lavkonjunktur, og hvor kort og lang dagpengeperioden skal være i de to tilfælde. Djævlen ligger jo i høj grad i detaljerne, siger SF-formanden.

- Det er vigtigt at høre, hvad arbejdsmarkedets parter og andre mener om ideen, ligesom jeg vil gerne have en debat i SF om ideen, siger hun.

Finansminister Bjarne Corydon (S) karakteriserer på sin side anbefalingen om fleksible dagpengeperioder som "teori".

- Konjunkturbestemte dagpenge er et gammelt synspunkt fra vismændene. At man teoretisk set finder det nyttigt. Det er helt legitimt, at man har den teoretiske debat, siger han.

 

Dagens Gossip