ADHD symptomer

Mest almindelige symptomer på ADHD.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD er den mest udbredte diagnose hos børn, og særligt blandt drenge er diagnosen udbredt. Her kan du læse om ADHD symptomer børn og voksne.

Mellem 3 og 5 procent af alle børn i Danmark har ADHD symptomer og får stillet diagnosen, og her er ¾ drenge. ADHD er en adfærdsforstyrrelse, som kan være arvelig, men kan også udløses af sociale eller psykologiske faktorer.

Nogle forskere mener, at ADHD opstår på grund af fejl i hjernens neuroner, som vores hjerne bruger til at regulere vores adfærd. ADHD findes også hos unge og voksne, og nogle kan have diagnosen gennem et helt liv.

ADHD symptomer

Der findes grader af ADHD. For nogle er det mere hæmmende i deres dagligdag end for andre. Mange får medicin mod ADHD i kortere eller længere perioder, og andre kan godt passe skolegang eller arbejde, selvom de har en ADHD-diagnose.

Her følger en række ADHD symptomer, som du kan være opmærksom på hos dit barn, din kammerat eller hos dig selv. 

1. Koncentrationsbesvær

Dit barn har måske svært ved at koncentrere sig om en leg eller om at lave lektier. Han/hun bliver ikke siddende med papiret og blyanten ret længe ad gangen og skal hele tiden videre til en ny aktivitet. Det kan også være i klasseundervisningen i skolen, at dit barn kan have svært ved at samle sig om en opgave.

Dit barn har vanskeligt ved at registrere, hvilke retningslinjer, der bliver givet fra læreren eller hvordan en opgave skal løses. Koncentrationsbesvær kan gælde for mennesker i alle aldre i perioder, og særligt for mindre børn, men er det udpræget og vedvarende, kan det være et symptom på ADHD. 

2. Svært ved at finde ro

Det mest kendte symptom på ADHD, er hvis man har svært ved at finde ro eller sidde stille. Et barn med “krudt i røven” behøver ikke at have ADHD, men hvis barnet ofte farer rundt, er kulret og til tider svær at komme i kontakt med, kan det være et symptom.

Det er et typisk symptom på ADHD blandt drenge, da drenge er mere fysisk udadreagerende end piger - generelt set. 

3. Manglende tålmodighed

Manglende tålmodighed kan komme til udtryk i mange situationer. I skolen kan det være, at dit barn har svært ved at vente på, at det bliver hans eller hendes tur i køen eller til at sige noget i undervisningen. Det kan være følelsen af at have svært at være til stede i dagligdagens små “pauser”, hvor der ikke skal ske noget bestemt.

Den manglende tålmodighed kan vise sig ved, at barnet ikke vil sidde stille eller råber og taler højt i situationer, hvor det ikke er umiddelbart passende. 

Læs også

Dette er ADHD - og dette er myterne om diagnosen

4. Manglende overblik

Det kan komme til udtryk ved, at dit barn kaster sig ud i mange planløse aktiviteter eller anden form for adfærd, der demonstrerer manglende overblik.  Der er ikke et overblik over, hvad der skal ske eller hvilken aktivitet, han eller hun vil give sig i kast med. Et symptom, der kan vise sig gennem barnets leg eller i skolen i flere sammenhænge. 

5. Impulsstyret

Vi er alle styret af vores impulser i mere eller mindre grad. Men igennem livet lærer vi at kontrollere vores trang til at lade os styre af bestemte impulser. Vi lærer at beherske os, så vi kan indgå i sociale sammenhænge og være i selskab med andre mennesker uden at lade egne behov dominere i udpræget grad.

Lider du eller dit barn af ADHD, kan manglende impulsstyring være et af de typiske ADHD symptomer. Det kan være, at han eller hun mangler situationsfornemmelse, afbryder ofte eller i værste fald reagerer fysisk og voldeligt i konfrontation med andre. 

6. Glemsom og ustruktureret

Hvad var det lige, jeg var i gang med? Hvor gjorde jeg af mit legetøj eller min kuglepen? Et symptom på ADHD kan være glemsomhed. Fordi hjernen lettere lader sig distrahere, kan det også betyde, at man glemmer ting, man ikke burde, eller som man ikke er vant til pludseligt at glemme.

Det kan også være, at man har svært ved at strukturere en leg eller planlægge, hvornår man skal lave lektier eller stå for at organisere en fodboldkamp i skolegården. Glemsomhed eller manglende fornemmelse for struktur behøver - i lighed med andre ADHD symptomer - ikke betyde, at man har ADHD. Men det er et klassisk symptom på diagnosen.

Læs også

Sur hele tiden? Disse 8 skjulte sygdomme kan gøre dig frygtelig gnaven