Billedsprog

Hvad er billedsprog? Få svaret her.

Billedsprog er en vigtig del af din fortælling. Læs om hvorfor, og hvordan du bruger den i analyseøjemed.

Forfattere bruger ofte billedsprog, og det er ikke tilfældigt. Udover at gøre teksten mere interessant, bidrager billeder også til at forklare, forstærke og udtrykke det skrevne ord, og derfor bruges der en billedlig omskrivning.

Billedsprog

Når man benytter billedsprog, låner man billeder til at illustrere eller forstærke meningen med det, som man ønsker at udtrykke. Billedet kan bruges til at udtrykke eksempelvis ris, ros, humor eller følelser som kærlighed, angst, had m.m. 

Når der benyttes billedsprog, bruger man ordene i overført betydning. Eksempel:

- Hun er hans klippe.

Her er jo ikke tale om en fysisk klippe. Hun er derimod en stabil person i hans liv, som han kan regne med, og som han kan støtte sig til og læne sig op ad.

Der er to typer inden for billedsprog:

 • Metaforer
 • Sammenligninger

Og når man taler om billedsprog, er der også  de to planer realplan og billedplan, der skal tages i betragtning. 

 • Billedplan 
 • Realplan

Der findes ofte, men ikke altid, både et realplan og et billedplan i det pågældende billede.

Realplanet er det virkelige plan, mens selve billedplanet er det billede, som bruges for at få det ønskede udtryk frem.

Når det bruges i en metafor, kan det se således ud:

- Han løber lynhurtigt.

Han løber er realplan mens lynhurtigt er billedplan.

Når den sætning bruges som sammenligning, kan den sådan ud: 

- Han løber som vinden.

Han løber er realplan mens vinden er billedplan.

Billedsprog bruges af så godt som alle i såvel hverdagen, som inden for kunst og kultur. 

Særligt i skønlitteraturen er billedsproget vigtigt, for det kunstneriske udtryk, men det er er også flittigt brugt i journalistikken. 

Metaforer som billedsprog

Ordet metafor stammer fra græsk, og betyder at der overføres fra et område til et andet. Du vil ofte kunne indsætte ordet ’som’, men netop dét at det ikke er medtaget, betyder vendingen eller sætningen får mere styrke. Du kan se forskellen her:

- Hun er hans klippe.

- Hun er som hans klippe.

Metaforen kan mange lette forståelsen, men kan dog også gøre forståelsen sværere, fordi det er op til modtageren at forstå, hvilke betydningerne og kvaliteter der ligger i et givent ord.

- Han havde en orks intelligens.

Her skal man vide, hvad en ork er, og hvad der forbindes med den skabning.

Når man taler metaforer, dukker der forskellige undergrupper op, hvoraf de to største er.

 • Personifikation
 • Besjæling

Personifikation betyder, at man menneskeliggør et abstrakt begreb. Det kan for eksempel være døden eller kærligheden.

- Han fornemmede, at kærligheden bankede på døren.

Besjæling betyder, at man levendegør 'døde' ting. 

- Den dag i dag, kan du stadig høre bladene hviske om sagnet i vinden.

Af andre typer af metaforer kan nævnes:

 • Symbol
 • Metonymi
 • Hyperbel
 • Allegori 
 • Synæstesi
 • Ironi
 • Litote

Et symbol kan være en person et tegn eller en ting, der repræsentere en idé eller handling. Et kors er for eksempel et symbol på kristendom.

- Hun var en af dem der sprængte glasloftet.

Metonymi er grundordet erstattes med et andet. 

- Druen fyldte hans sind med lethed og kådhed.

Hyberbel er en ren og skær overdrivelse, der bruges til at forstærke et udtryk.

- Jeg dør af grin.

Allegori er, når man siger noget i overført betydning. Allegorien er lidt i familie med symbolet, men strækker sig videre ved at det eksempelvis kan være hel en fortælling eller et billede, der er symbol på noget andet. Det kan også blot være personer og begivenheder repræsenterer sandheden eller retfærdigheden eller andre begreber, så de er en fortolkning af begrebet. Et godt eksempel er klassikeren Animal Farm af George Orwell, der nok handler om dyrene på en farm, men er en allegori over Oktoberrevolutionen Sovjetunionen.

Ironi er, når der menes det modsatte af, hvad der siges eller skrives. Den afdøde forfatter Dan Turell var kendt for at bruge ironi flittigt i sine værker.

Ironi kan både være en overdrivelse, en underdrivelse, en selvmodsigelse eller en helt åbenlys løgn, men den kan også nogle gange være svær at gennemskue i tekster og sætninger.

- Politikerne kan ikke andet end at jokke i spinaten konstant.

Litote bruges til at nedtone eksempelvis et udtryk eller tilstand.

- Ikke værst!

Sammenligninger som billedsprog

Når man laver en sammenligning i billedsprog, betyder det kort og godt, at man stiller noget op mod hinanden, som betyder det samme/ som man sætter et lighedstegn imellem.

En sammenligning er:

- I hans øjne var hun smuk som en rose.

- Han var grim som arvesynden.

- Han kører som død og helvede.

- Trods sin unge alder var hun stærk som en okse.

 

Dagens Gossip