Her er udbetalingsdatoerne for pensionen i 2024

Skrevet af Henrik R

11/12/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Herunder kan du se hvilke datoer, der bliver udbetalt pension i Danmark i 2024.

Dagens topnyheder

I 2024 kan pensionister i Danmark forvente at modtage deres pension på følgende datoer. Disse datoer gælder for alle typer af pension, herunder folkepension, førtidspension, seniorpension og tidlig pension.

 • Januar: 31. januar 2024

 • Februar: 29. februar 2024

 • Marts: 27. marts 2024

 • April: 30. april 2024

 • Maj: 31. maj 2024

 • Juni: 28. juni 2024

 • Juli: 31. juli 2024

 • August: 30. august 2024

 • September: 30. september 2024

 • Oktober: 31. oktober 2024

 • November: 29. november 2024

 • December: 31. december 2024

Det er vigtigt for pensionister at være opmærksomme på disse datoer for at kunne planlægge deres økonomi effektivt. Pensionen er en vital indkomstkilde for mange ældre, og rettidig udbetaling er afgørende for deres økonomiske stabilitet.

Ud over de fastsatte udbetalingsdatoer er der flere aspekter ved pension, som er værd at bemærke. For det første kan pensionssatserne variere afhængigt af individuelle omstændigheder og ændringer i lovgivningen. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med de seneste informationer om pensionssatser og eventuelle ændringer.

For det andet kan visse ændringer i livsomstændigheder, såsom ægteskab, skilsmisse eller dødsfald i familien, påvirke pensionens størrelse og udbetalingsmetode. Det er vigtigt at informere de relevante myndigheder om sådanne ændringer for at sikre, at pensionen beregnes og udbetales korrekt.

Endelig er det vigtigt for pensionister at være opmærksomme på mulighederne for at supplere deres pension gennem privat opsparing eller andre indtægtskilder. Dette kan være særligt relevant i lyset af stigende leveomkostninger og behovet for yderligere økonomisk sikkerhed i alderdommen.