Barselsdagpenge

05/07/2018 23:15

webmaster

Indland
Barselsdagpenge
Barselsdagpenge sats udbetaling. Foto: Shutterstock
Det er dejligt at have tid og økonomisk mulighed for at opleve sit nyfødte barns første tid uden stress og økonomisk pres. I danmark kan både lønmodtagere, studerende og nyuddannede søge og få barselsdagpenge, såfremt de opfylder betingelserne.

Mest læste i dag

Tjek hvad du kan få i barselsdagpenge, hvis du har en lille ny på vej.

Barselsdagpenge

Barnets tillid til verden bygges op i et samspil med forældrene, hvis rolle er at tilfredsstille det lille barns behov for tryghed, nærhed og kærlighed, mad samt naturligvis en ren tør ble, når det er tiltrængt. Det er derfor et krav, at du fysisk tilbringer tid sammen med dit barn dagligt, for at få barselsdagpenge sats. 

Betingelser for at modtage barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager skal du opfylde følgende betingelser for at få barselsdagpenge:

 • Du skal være ansat i et job den dag din orlov starter eller dagen før.
 • Du skal have haft mindst 160 timers beskæftigelse de sidste fire måneder før din barselsorlov.
 • Du skal have haft mindst 40 timers arbejde om måneden i tre af de fire måneder før din barselsorlov.
 • Du skal fysisk tilbringe tid sammen med dit barn dagligt.

Betingelser for studerende

Som studerende kan du få barselsdagpenge, såfremt du befinder dig i én af følgende tre situationer:

 • Du har et fast job ved siden af din uddannelse. (I dette tilfælde skal du opfylde samme betingelser for lønmodtagere, som beskrevet ovenfor)
 • Du skal være elev i lønnet praktik. (Du kan få barselsorlov, såfremt du er i lønnet praktik den dag (eller dagen før) din orlov starter. Du kan ikke få barselsdagpenge, såfremt din første orlovsdag ligger i en periode, hvor der er undervisning på uddannelsesstedet)
 • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse. (Du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge. Du skal stoppe din SU og melde dig ledig i din a-kasse og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, så du har ret til dagpenge)
 • Du skal i alle tre situationer fysisk tilbringe tid sammen med dit barn dagligt.

Hvis du modtager SU, kan du i stedet for barselsdagpenge sats få ekstra SU-klip.

Betingelser for nyuddannede

Hvis du har daglig fysisk kontakt med dit barn under din barselsorlov og opfylder ét af følgende krav, så kan du få barselsdagpenge:

 • Du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst 18 måneder,  i løbet af den sidste måned op til fødslen. Det skal være en uddannelse,som kvalificerer dig til job lige efter endt uddannelse.  
 • Du har afsluttet din uddannelse, efter du har født, men inden for 46 uger efter fødslen. Samtidig skal du være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og være dagpengeberettiget.  (Vær opmærksom på, at du ikke kan holde orlov, efter barnet er fyldt 46 uger)

Betingelser for ledige

De betingelser, der gælder for dig som ledig, afhænger af om du er medlem af en a-kasse eller om du er på kontanthjælp eller ledighedsydelse.

Hvis du er medlem af en a-kasse, så er det følgende betingelser, der gælder, for at få barselsdagpenge:

 • Du skal være dagpengeberettiget, hvilket vil sige, du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stå til rådighed som jobsøgende på dit jobcenter.
 • Du skal fysisk tilbringe tid sammen med dit barn dagligt

Hvis du er på kontanthjælp eller ledighedsydelse så kan du ikke få barselsdag-penge. I stedet for fortsætter du med at modtage din nuværende ydelse, imens du er på barselsorlov. Du skal dog kontakte din kommune, hvis du er enten kontanthjælps- eller ledighedsydelsesmodtager.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Det er meget individuelt, hvor meget du kan få i barselsdagpenge, men her får du et fingerpeg:

Lønmodtager: Beløbet regnes efter antal timer og timeløn. Du kan dog højest modtage: 4.300 kr.

Studerende: Din barselsdagpengeydelse pr. uge afhænger af hvorvidt du har job ved siden af studiet, er i lønnet praktik eller holder orlov fra din uddannelse. Hvis du modtager SU, kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip.

Nyuddannet: 

 • Før barnets fødsel kan du få (pr. uge): 3.075 kr.
 • Efter barnets fødsel kan du få (pr. uge): 3.525 kr.
 • Hvis du forsørger andre børn under 18 år, vil du både før og efter fødslen få udbetalt (pr. uge): 3.525 kr.

Kontanthjælps- eller ledighedsydelsesmodtager: Du fortsætter du med at modtage din nuværende ydelse, imens du er på barselsorlov. (Kontakt dog din  kom-mun).

Ledig og medlem af en a-kasse: Du kan få samme beløb pr uge i bar-selsdagpenge, som du får i arbejdsløs-hedsdagpenge, dog højst: 4.300 kr.