Inden længe træder ny regel i kraft for danskerne: Skal gøre trafikken mere sikker

04/09/2023 08:36

Emil Martesen

Indland
Foto: Privat / OBS: Genrefoto
Foto: Privat / OBS: Genrefoto
En ny regel træder inden længe i kraft.

Mest læste i dag

Det er ingens næse gået forbi, at fart med længder er den største synder i trafikken.

Og når der inden længe for alvor tages hul på efteråret, så træder en ny lovændring i kraft.

Og der er god grund til at spidse øre.

Gladsaxe sænker nemlig farten på to kommunale veje og har en forespørgsel ude hos politiet, om det er muligt at nedsætte hastigheden på Gladsaxe Ringvej (Ring 3).

Der er nu grønt lys for, at hastigheden på Bagsværdvej (Ring 4) og Høje Gladsaxe Vej bliver nedsat til 50 km/t fra 60 km/t. Forventningen er, at ændringen træder i løbet af efteråret:

"Det er en stor sejr, og noget vi har kæmpet for længe. Det er dog kun første skridt i retning mod særligt mindre trafikstøj, men også øget sikkerhed. I Gladsaxe er omkring halvdelen af alle boliger påvirket af trafikstøj, som overskrider Miljøministeriets vejledende støjgrænser. Støj er en trussel mod sundheden og Gladsaxe er meget hårdt ramt. Vores mål er, at der maksimalt må køres 50 km/t og gerne lavere på alle vores veje. Vi sender også snart en kommunal støjhandlingsplan i høring, så vi kan målrette indsatserne for at mindske støjgenerne for Gladsaxeborgerne endnu mere", siger borgmester Trine Græse.

Gladsaxe har desuden en forespørgsel ude hos politiet, om det er muligt at nedsætte hastigheden på Gladsaxe Ringvej (Ring 3).

Fortsat fokus på støj fra motorveje
Gladsaxe har gennem længere tid sat forskellige initiativer i gang for at mindske trafikstøj:

"Gladsaxe er desværre meget plaget af trafikstøj og der er stadig meget at gøre. Vi har fortsat et stort fokus på de to motorveje, der gennemskærer Gladsaxe. Vi har løbende samtaler med både transportministeren og Vejdirektoratet. Det er helt afgørende, at staten også tager ansvar og understøtter, at hastigheden bliver sat ned på motorvejene", siger borgmester Trine Græse.

Gladsaxe er desuden gået sammen med 11 andre støjbelastede omegnskommuner i det såkaldte Silent City-samarbejde. Som en del af dette samarbejde blev der i foråret lavet en analyse af, hvad hastighedsbegrænsninger betyder for trafikstøj.

Analysen viser, at der vil blive knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner, hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sænkes til maksimalt hhv. 80 km/t og 50 km/t.

Generelt gælder, at Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene. Kommunerne er myndighed for de kommuneveje, som ligger i de respektive kommuner. Politiet skal også godkende, at hastigheden sættes ned på de kommunale veje og for ringvejene skal Vejdirektoratet også høres.