Nu skal danske skolebørn coronateste sig selv

Foto: Shutterstock.com

Regeringen vil lade elever teste sig selv for corona. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressedmeddelelse.

Smitten med covid-19 er særligt udbredt blandt børn og unge, hvor mange ikke er vaccinerede. Derfor er der behov for at udbygge mulighederne for overvågning og kontrol af smitten. Regeringen og KL er derfor enige om at kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne.

På baggrund af den nuværende smittesituation og behovet for at udvide testindsatsen til flere årgange af skoleelever er regeringen og KL enige om, at kommunerne kan supplere testindsatsen på skoler mv. med et tilbud om at teste for covid-19 med antigenselvtest.

Læs også

51-årige Michelle døde efter coronavaccine forårsagede blodpropper

Formålet med dette set-up er at øge tilgængeligheden af test, under hensyntagen til udbuddet af arbejdskraft, og gøre det nemmere for børnene at blive testet.

Testen vil kunne bruges i stedet for de screeningstest og 0.-dagstest, som eleverne kan få taget på skolen, men vil ikke kunne bruges i stedet for PCR-testen på 4.- og 6.-dagen, hvis eleven er blevet nær kontakt i skolen.

Set-uppet kan implementeres således, at børn fra og med 1. klasse, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, får uddelt antigenselvtestkit på skolerne, som de tager med hjem. Herefter vil det være op til eleven sammen med forældrene at foretage testen. Instruktionen i indlægssedlen skal følges i forbindelse med testningen. Kommunerne kan implementere andre løsninger afhængigt af lokale behov. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ved et positivt svar på en selvtest får testresultatet bekræftet, og at man derfor ringer til Smitteopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan henvise til en opfølgende PCR-test. Først ved positivt svar på PCR-testen sættes der gang i kontaktopsporing.

Selvtest indberettes ikke, og resultatet kommer derfor ikke til at fremgå på sundhed.dk eller i coronapasset.

KL og regeringen er enige om, at der er behov for en indfasningsperiode. Det forventes, at der i starten af december eller snarest derefter vil være selvtest klar til brug på skolerne.

Det er udgangspunktet, at det samlede test-setup på skolerne ophører den 31. marts 2022.

Læs også

DMI udsender kategori 2-varsel: Snestorm på vej