Sænk farten: Region indfører fartgrænser for ambulancer

Mathias Madsen

4 uger siden

|

14/06/2024
Snart må ambulanceførere i Region Midtjylland ikke trykke så meget på speederen, som de har været vant til.

Dagens topnyheder

På vejene er der indført fartgrænser, som vi alle sammen skal overholde... Det vil sige næsten alle! Der er nemlig nogle, som er hævet over fartgrænserne.

Det gælder for eksempel politiet, brandvæsenet og ambulancer, som under udrykningskørsel må køre hurtigere end det normalt tilladte, hvis det skønnes nødvendigt og forsvarligt. Ambulanceførerne nogle steder i landet skal dog alligevel snart til at forholde sig til hastighedsgrænser; selv når de kører udrykning.

Ifølge TV2 har Region Midtjyllands Akutberedskab nemlig indført hastighedsgrænser for udrykningskørsel, og det betyder, at ambulancer fremover ikke må køre hurtigere end 160 km/t - heller ikke under udrykning.

Derudover må ambulancerne aldrig køre mere end 50 procent over hastighedsgrænsen, og det betyder for eksempel, at hastighedsgrænsen for ambulancer under udrykning i regionen bliver 75 km/t i byen og 120 km/t på landevejen.

Det kan lyde helt skørt, når det nogle gange bogstavelig talt handler om liv eller død, når ambulancerne suser afsted med udrykning, men ifølge Jan Kjær Madsen, der er ambulancechef i Præhospitalet i Region Midtjylland, så giver det god mening at indføre en øvre grænse for ambulancernes hastighed.

"Vi gør det, fordi vi gerne vil sikre, at vores medarbejdere kommer godt og trygt frem til patienterne og hjem igen uden at aflede nogen negative effekter," har han således forklaret til Randers Amtsavis.

Ifølge ambulancechefen er redderne i ambulancerne i dag så dygtige og veluddannede, at det ikke er af lige så stor vigtighed at nå hurtigt frem til hospitalet, som det var engang. Meget af behandlingen kan nemlig allerede foregå i ambulancen på vej til hospitalet.

Derfor har man i Region Midtjylland nu besluttet, at man kan tillade sig at vægte trafiksikkerheden højere, hvilket man gør ved at indføre disse fartgrænser, som dog kun er vejledende.

Det betyder, at regionens medarbejdere som udgangspunkt ikke vil blive sanktioneret, selvom de overtræder fartgrænserne.

Regionen vil dog indsamle data om ambulancernes fart, og det skal bruges til at holde øje med udviklingen af fart, tid og trafikulykker, hvor ambulancer er impliceret.

De nye vejledende fartgrænsen bliver altså måske startskuddet til mere konkrete regler - det må fremtiden vise.

Indtil nu har der ingen øvre fartgrænse været for hverken ambulancer, brandbiler eller politibiler under udrykning, og der er det fortsat ikke for politi og brandvæsen, samt for ambulancer andre steder i landet end Region Midtjylland.

Den generelle regel for udrykningskørsel er ifølge Bilbasen, at køretøjet skal kunne føres forsvarligt.